Internationaal

Internationale praktijkgroepen

Mountain Hospitality B.V.

Mountain Hospitality B.V.

Mountain Hospitality B.V. is op 7 juni 2022 door de Rechtbank Den Haag in staat van faillissement verklaard met aanstelling van Laurens Prickartz als curatorMountain Hospitality B.V. is de bestuurder van Stay at 7 Operations B.V. (Hotel Stay at 7) tevens op 7 juni 2022 in staat van faillissement verklaard. 

Details faillissement

  • Curator : Laurens Prickartz
  • Bedrijfsnamen : Mountain Hospitality B.V.
  • K.v.K. : 77528530
  • Datum faillissement :
  • Plaats : Den Haag
  • Status : Lopend
  • Insolventienr. : F.09/22/127
  • Rechtbank : Den Haag
  • Rechter-commissaris : mr. R. Cats
  • Gewijzigd :

Vestigingsadres
Thomas Mannsingel 114
2553 DA Den Haag

Vordering indienen

Bent u schuldeiser en heeft u een vordering? U kunt uw vordering hier indienen.

Bijzonderheden en actualiteiten

Afkoelingsperiode
Bij beschikking van de rechtbank Den Haag van 7 juni 2022  heeft de rechter-commissaris een afkoelingsperiode afgekondigd waarin elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van gefailleerde of de curator bevinden, voor een periode van twee maanden niet dan met machtiging van de rechter-commissaris kan worden uitgeoefend.

Tips & Onregelmatigheden

Heeft u  informatie over bijvoorbeeld onregelmatigheden, onttrekkingen, pauliana of  aansprakelijkheden? Tips die er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat extra inkomsten voor de boedel worden ontvangen waardoor een grotere kans bestaat op een uitkering aan u als schuldeiser. Meld dit dan bij een van de contactpersonen van dit faillissement. Neem ook bij twijfel contact met ons op. 

Tips & onregelmatigheden

Veelgestelde vragen (FAQ)

Bent u schuldeiser in een faillissement, werknemer bij een faillietverklaarde onderneming, leverancier of geïnteresseerd in activa in een faillissement en heeft u vragen? Op onze FAQ pagina vindt u een algemeen antwoorden op veelgestelde vragen.

Naar FAQ

Verslagen, publicaties en vonnis van dit faillissement

Openbaar verslag nr. 1
Openbaar verslag nr. 3
Openbaar verslag nr. 4