buren-logoburen-chinalegalangle-rightangle-left

Internationaal

Internationale praktijkgroepen

Soulsistah Beach B.V.

Soulsistah Beach B.V.

Soulsistah Beach B.V. is op 14 december 2021 in staat van faillissement verklaard.

Soulsistah Beach B.V. was een horecagelegenheid met restaurant-, theater-, en clubfunctie. Zij boden tevens de mogelijkheid om muziek-, theater-, dans- en cabaretvoorstelling uit te voeren aan de Strandweg 180 te Scheveningen.  

Op deze pagina is gedetailleerde informatie over het faillissement te vinden, waarop een disclaimer van toepassing is.

Deze pagina wordt regelmatig geupdate. Nadere berichtgeving volgt spoedig.

Details faillissement

  • Curator : Laurens Prickartz
  • Bedrijfsnamen : Soulsistah Beach B.V.
  • K.v.K. : 80126979
  • Datum faillissement :
  • Plaats : Den Haag
  • Status : Lopend
  • Insolventienr. : F.09/21/216
  • Rechtbank : Den Haag
  • Rechter-commissaris : mr. R. Cats
  • Gewijzigd :
Soulsistah logo

Vestigingsadres
Strandweg 180
2586 JW Den Haag

Vordering indienen

Bent u schuldeiser en heeft u een vordering? U kunt uw vordering hier indienen.

Bijzonderheden en actualiteiten

Afkoelingsperiode
Bij beschikking van de rechtbank Den Haag van 21 december 2021 heeft de rechter-commissaris een afkoelingsperiode afgekondigd waarin elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van gefailleerde of de curator bevinden, voor een periode van twee maanden niet dan met machtiging van de rechter-commissaris kan worden uitgeoefend.

De afkoelingsperiode is bij beschikking van de rechtbank Den Haag van 25 februari 2022 met twee maanden verlengd.

Tips & Onregelmatigheden

Heeft u  informatie over bijvoorbeeld onregelmatigheden, onttrekkingen, pauliana of  aansprakelijkheden? Tips die er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat extra inkomsten voor de boedel worden ontvangen waardoor een grotere kans bestaat op een uitkering aan u als schuldeiser. Meld dit dan bij een van de contactpersonen van dit faillissement. Neem ook bij twijfel contact met ons op. 

Tips & onregelmatigheden

Werknemers

De curator zal op 16 december 2021 de uit de administratie van Soulsistah Beach B.V. kenbare werknemers een e-mail sturen waarin kort wordt ingegaan op de gevolgen van het faillissement. Mocht u als werknemer vandaag geen e-mail hebben ontvangen, dan wordt u vriendelijk verzocht morgenochtend contact op te nemen met [email protected] en [email protected] Er wordt vriendelijk verzocht om nadere berichtgeving (via e-mail, dan wel brief) van de curator en het UWV af te wachten. Slechts in urgente gevallen dient telefonisch contact te worden gezocht. Voor veelgestelde vragen wordt verwezen naar de FAQ op deze website.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Bent u schuldeiser in een faillissement, werknemer bij een faillietverklaarde onderneming, leverancier of geïnteresseerd in activa in een faillissement en heeft u vragen? Op onze FAQ pagina vindt u een algemeen antwoorden op veelgestelde vragen.

Naar FAQ

Verslagen, publicaties en vonnis van dit faillissement

Openbaar verslag nr. 1
Openbaar verslag nummer 2