buren-logoburen-chinalegalangle-rightangle-left

Internationaal

Internationale praktijkgroepen

Robrecht Timmermans

Partner | Kandidaat-notaris

Dr. Robrecht Timmermans, partner en kandidaat-notaris, is gespecialiseerd in vennootschaps- en ondernemingsrecht, corporate governance (beschermingsmaatregelen, aandeelhoudersactivisme, voorbereiden van algemene vergaderingen en jaarverslagen), boardroom consulting, financieel recht (Wft, Wge), fusies en overnames, joint ventures en notarieel ondernemingsrecht (zoals het oprichten van rechtspersonen en personenvennootschappen, het wijzigen van statuten, de overdracht en uitgifte van aandelen, (grensoverschrijdende) juridische fusie, juridische splitsing).

Robrecht is in 1999 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Van 1999 tot 2014 was hij werkzaam bij een tweetal grote (internationale) advocatenkantoren te Amsterdam en Rotterdam.

Robrecht is op 11 januari 2018 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op zijn onderzoek ‘Bescherming van beursvennootschappen door uitgifte van preferente aandelen’. Zijn proefschrift bevat een gedetailleerde en praktische uiteenzetting van de wijze waarop beursgenoteerde vennootschappen met statutaire zetel in Nederland zich kunnen beschermen tegen vijandige overnames en aandeelhoudersactivisme door middel van uitgifte van preferente beschermingsaandelen.

Robrecht is tevens als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Van der Heijden Instituut van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceert met regelmaat op het gebied van het vennootschaps- en ondernemingsrecht en corporate governance in (wetenschappelijke) tijdschriften als ‘Ondernemingsrecht’, ‘Weekblad voor Privaatrecht’, ‘Notariaat en Registratie’ (WPNR), ‘Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk’ (TOP) en ‘Vennootschap & Onderneming’, alsook in ‘Het Financieele Dagblad’. Daarnaast is hij vaste medewerker van het tijdschrift ‘Ondernemingsrecht’ (Kluwer) en docent bij de Grotius specialisatieopleiding vennootschaps- en ondernemingsrecht.
 

Telefoon:

+31 20 333 8394

Mobiel:

+31 62 519 9827

E-mail:

Stuur mij een e-mail

Expertise:

Notariaat, Ondernemingsrecht, Fusies en overnames

Kantoor:

Amsterdam

Taal:

Nederlands en Engels

V-Card:

Download V-Card

Ervaring

Gerelateerd nieuws