buren-logoburen-chinalegalangle-rightangle-left
06-09-2017

Damiën Berkhout partner bij Buren

Damiën Berkhout wordt partner dispute resolution bij Buren. Met de benoeming van Damiën Berkhout als partner versterkt Buren haar procesrechttak en in het bijzonder haar expertise op het gebied van corporate litigation, waaronder procedures bij de Ondernemingskamer en internationale geschillen.

Damiën Berkhout is gespecialiseerd in complexe procedures, meer specifiek procedures die voortvloeien uit aandeelhoudersgeschillen, ondernemingsraadgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheidgeschillen, massaclaims en corporate governance problemen. Hij adviseert een breed spectrum (internationale) cliënten en heeft een voortreffelijke track record wat betreft het met succes beslechten van geschillen via procedures en onderhandelingen.

Damiën publiceert regelmatig artikelen over verschillende onderwerpen, zoals ondernemingsrecht, Europees recht en arbeidsrecht en is docent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Voorheen was Damiën werkzaam bij het Amsterdamse kantoor van Stibbe.

“Geschillen worden steeds complexer en internationaler, net als onze cliënten”, aldus Pieter van den Berg, Managing partner bij Buren. “Met Damiën krijgen wij een ervaren advocaat die zowel in Nederland als in de VS heeft gewerkt en in staat is om onze cliënten de strategische behandeling en preventie te bieden die vereist is voor hun geschillen.”

Gerelateerd nieuws