Internationaal

Internationale praktijkgroepen

14-02-2023

Waarom moeilijk doen als het samen kan

De samenlevingsovereenkomst

Samenwonen, een belangrijk moment in het leven dat gevierd mag worden, maar ook het moment waarbij je iets voor elkaar geregeld wilt hebben; dat je voor elkaar zorgt, zowel in goede als in slechte tijden.

De wettelijke positie van de samenwoners
Om jouw partner ook wettelijk te beschermen is een samenlevingsovereenkomst van belang. Samenwoners zijn namelijk niet automatisch erfgenamen van elkaar. Stel dat een van de samenwoners komt te overlijden en zij gezamenlijk eigenaar van een woning zijn waar zij ook beiden wonen. Door het overlijden gaat de helft van de woning over naar de familie van de overleden samenwoner (oftewel: de wettelijke erfgenamen), evenals zijn/haar spullen. Om te voorkomen dat de helft van de woning naar de wettelijke erfgenamen van de overleden samenwoner gaat, zul je een samenlevingsovereenkomst op moeten stellen. In de samenlevingsovereenkomst wordt een verblijvingsbeding opgenomen. Dit houdt in dat bij overlijden van een van de samenwoners de langstlevende van de samenwoners de woning en de gemeenschappelijke goederen verkrijgt. De langstlevende samenwoner kan dus met het in de samenlevingsovereenkomst opgenomen verblijvingsbeding in de woning blijven wonen.

Partnervrijstelling
Ingeval je een notariële samenlevingsovereenkomst hebt met daarin een wederzijdse zorgverplichting en je tenminste 6 maanden samenwoont, kan de langstlevende samenwoner gebruik maken van de partnervrijstelling die voor de erfbelasting geldt. Deze is een stuk hoger dan de gewone vrijstelling. Ook val je in een lager tarief voor de erfbelasting.

Nabestaandenpensioen
In de samenlevingsovereenkomst kunnen samenwoners vastleggen of zij aanspraak wensen te maken op elkaars nabestaandenpensioen; zij wijzen elkaar dan aan als partnerpensioengerechtigden en doen daarvan een melding bij het pensioenfonds.

Een pensioenfonds kan echter nog nadere voorwaarden stellen.

Voorkomen van discussies
In de notariële samenlevingsovereenkomst kunnen afspraken worden vastgelegd tussen de samenwoners om achteraf discussies te voorkomen. Samenwoners kunnen bijvoorbeeld regelen welke spullen privé blijven (erfstukken en dergelijke) en welke spullen in het vervolg als gemeenschappelijk kunnen worden beschouwd. Ook kan een regeling getroffen worden over hoelang een samenwoner in de woning, die op naam van de ander staat, mag blijven wonen mocht de samenleving beëindigd zijn. Bovendien kan in de samenlevingsovereenkomst een regeling omtrent de inleg van eigen vermogen in de (gemeenschappelijke) woning worden vastgelegd.

Kortom, stel een samenlevingsovereenkomst op voor de zonnige en minder zonnige dagen.

Key contacts

Anna van der Veen

Senior Associate | Kandidaat-notaris
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Key contacts

Anna van der Veen

Senior Associate | Kandidaat-notaris
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Volg ons!
Aanmelden nieuwsbrief  LinkedIn

Gerelateerd nieuws