Internationaal

Internationale praktijkgroepen

EU-sanctiedesk

EU-sanctiedesk

Dit jaar is de naleving van sancties nog belangrijker geworden voor het bedrijfsleven. Wereldwijd worden ondernemingen die betrokken zijn bij internationale handel en grensoverschrijdende diensten, maar ook andere ondernemingen, certificeringsautoriteiten en banken, geconfronteerd met de noodzaak om meer kennis te verwerven over een groeiend aantal sanctieregelingen.

Op EU-niveau wordt om de paar maanden de lijst aangevuld van rechtspersonen en natuurlijke personen die onderworpen zijn aan sancties, in- en uitvoerverboden en beperkingen op de levering van bepaalde soorten diensten in verband met de zakelijke betrekkingen tussen de EU en Rusland.

Ook voorziet de Amerikaanse wetgeving in de mogelijkheid om secundaire sancties op te leggen aan degenen die gesanctioneerde bedrijven en personen bijstaan, hetgeen aanvullende risico’s met zich meebrengt.

Het sanctierecht is een snel veranderend rechtsgebied, waarover momenteel weinig richtsnoeren beschikbaar zijn en waar veel op het spel staat. Overtreding van EU-sancties kan in Nederland leiden in Nederland tot gevangenisstraffen oplopend tot zes jaar, nog afgezien van reputatierisico's.

Bij de interpretatie van de bepalingen van het EU-sanctierecht is het van belang in gedachten te houden dat deze op een breed bereik zijn gericht. Deze benadering is ook bevestigd in enkele Nederlandse rechtszaken.

Het is dus van groot belang dat bedrijven een intern screening- en risicobeoordelingsmechanisme opzetten en een betrouwbare adviseur raadplegen.

Ons team helpt u graag met advies over financiële EU-sancties, ook met betrekking tot de vraag welke activiteiten thans nog wel zijn toegestaan, wanneer u zaken doet met Rusland (goederen, diensten), met initiële sanctiescreening, met de voorbereiding van verzoeken aan RVO met betrekking tot EU-sancties in Nederland, enz.

Deze link kan behulpzaam zijn om een eerste indruk te krijgen:  https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=en

 

Team

Elena Vakhtinskaya

Advocaat | Compliance officer
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4888

Martijn van der Vliet

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 237 1106

Paul van de Ven

Senior Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 237 11 24

Peter van Dijk

Partner | Advocaat en fiscalist
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4834

Gerelateerd nieuws