Internationaal

Internationale praktijkgroepen

Commerciële contracten

Commerciële contracten

Een sluitend contract is geen einddoel maar een middel

Ons commerciële contracten-team heeft ruime ervaring met het onderhandelen over en het opstellen van contracten voor zowel bedrijven in de dienstverlening en internationale handel als voor software licenties en turnkey opleveringen van vastgoed.


Voorkom geschillen, manage verwachtingen, en bescherm belangen

Het opstellen van een contract dient meerdere doelen. De onderhandelingen over de inhoud helpen scherp te krijgen wat de wensen en eisen zijn voor beide partijen. De juiste verwoording pareert verschil in interpretatie voor het een probleem kan worden. Daarnaast biedt een goed contact duidelijkheid over de intentie van de samenwerking, wat op zich al onnodige onrust wegneemt. Als het onverhoopt toch tot een geschil komt, is het contract een belangrijke bron voor de afhandeling ervan. Zoals welk rechtsgebied, welke methode en strafmaatregelen toepasbaar zijn en welke rechten en plichten beide zijden hebben.

Het komen tot en opstellen van een echt goed contract vraagt dan ook om diepgaande kennis van de sector waarin de klant opereert - de specifieke gewoontes, en dito risico’s. En vanuit onze ervaring met procesvoering weten we wat in de praktijk standhoudt en wat niet, mocht het zover komen. Waardoor we onze contracten nog beter aan kunnen laten sluiten op de belangen van de klant en de eisen van de tijd.

Team

Jan Holthuis

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+86 (0)21 61730388

Klaas van der Graaf

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 237 1101

Li Jiao

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+86 (0)21 60836813

Philip ter Burg

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4828

Stefan van Wijk

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Susanna Tang

Senior Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 333 83 90

Ervaring

Gerelateerd nieuws