Internationaal

Internationale praktijkgroepen

Private Clients & UBO register Desk

Private Clients & UBO register Desk

De noodzaak begrijpen van compliance, privacy en duidelijke antwoorden op uw vragen

Uiteindelijk belanghebbenden ("UBO's"), woonachtig in Nederland, Luxemburg of elders, en vennootschappen en andere juridische entiteiten die naar Nederlands recht zijn opgericht/tot stand gebracht of die zijn geregistreerd in het Luxemburgse Registre de Commerce et des Sociétés, worden geconfronteerd met nieuwe verplichtingen in een gezamenlijke inspanning van de EU-lidstaten tegen witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met de implementatie van de AMLD4- en AMLD5-richtlijnen is registratie in het UBO-register verplicht geworden in Luxemburg en zal verplicht worden in Nederland uiterlijk januari 2020. Dit zal gevolgen hebben voor miljoenen vennootschappen en andere juridische entiteiten en hun UBO's.

Ons zeer ervaren team en onze grensoverschrijdende aanpak helpen u bij het navigeren door de complexiteit van de nieuwe regelgeving.

Innovatief en creatief waar nodig, efficiënt onder alle omstandigheden

Naast de verplichting om een intern en niet-openbaar register omtrent uiteindelijk belanghebbenden bij te houden, wordt degene aan wie de vennootschap of andere juridische entiteit toebehoort of ieder der bestuurders of – als die er niet zijn – degene die met de dagelijkse leiding is belast, verplicht tot het doen van de inschrijving van bepaalde UBO-informatie, deze informatie dient te allen tijde juist en volledig te zijn ingeschreven in het UBO-register.

UBO’s worden verplicht om de vennootschap of andere juridische entiteit alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is om te voldoen aan de UBO-verplichtingen van die vennootschap of andere juridische entiteit. Meldingsplichtige instellingen (zoals bedoeld in de Wwft), waaronder mede begrepen advocatenkantoren en financiële instellingen, worden verplicht de Kamer van Koophandel op de hoogte te stellen van inconsistenties aangetroffen tussen de in het UBO-register geregistreerde UBO-informatie en UBO-informatie die zij uit andere bronnen hebben ontvangen.

Niet-naleving wordt geacht te leiden tot doeltreffende, evenredige en afschrikkende maatregelen of sancties.

Onze cliënten – UBO's, family offices, ANBI's, (staats- en beursgenoteerde) vennootschappen en andere juridische entiteiten, evenals meldingsplichtige instellingen – waarderen onze diepgaande kennis, persoonlijke aandacht, innovatieve en creatieve (grensoverschrijdende) aanpak, terwijl we op zeer efficiënte wijze ervoor zorgdragen dat aan de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan.

Team

Angelique Gillis

Associate | Kandidaat-notaris
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 237 1102

Cees-Frans Greeven

Managing Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 333 8390

Paul Deloo

Partner | Notaris
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 333 8393

Gerelateerd nieuws