buren-chinalegalangle-rightangle-left

Internationaal

Internationale praktijkgroepen

25-11-2022

Uitspraak Europese Hof van Justitie: ongeldigheid van de publieke toegankelijkheid van het UBO register

Op 22 november 2022 heeft het Europese Hof van Justitie (’’HvJ-EU’’) een uitspraak gedaan over het UBO-register naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Luxemburgse rechter. In het kort is het HvJ-EU van mening dat de algemene publieke toegankelijkheid  van het UBO-register een ernstige, onevenredige inbreuk vormt op de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven en de bescherming van persoonsgegevens van de uiteindelijk belanghebbende (’’UBO’’) met oog op het nagestreefde doel. Het HvJ-EU heeft de ongeldigheid vastgesteld van de bepaling van de Europese anti-witwasrichtlijn waaruit voortvloeit dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat in alle gevallen de informatie over de UBO’s van binnen hun grondgebied opgerichte vennootschapen en andere juridische entiteiten publiekelijk toegankelijk zijn.

Naar aanleiding van bovenstaande uitspraak heeft Minister Kaag van het Ministerie van Financiën aan de Kamer van Koophandel gevraagd om tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register meer te verzorgen. De gegevens uit het Nederlandse UBO register zijn sinds dinsdag 22 november 2022 niet meer openbaar.

Bovenstaande uitspraak laat onverlet de verplichting tot het inschrijven van UBO’s in het UBO-register. Allerlei instanties (onder meer het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst) hebben nog steeds dezelfde toegang die zij voordien ook al hadden.

Mocht u vragen hebben over het UBO-register of de (eventuele) gevolgen van deze uitspraak voor uw persoonlijke situatie, neem dan gerust contact op met BUREN.

Key contacts

Paul Deloo

Partner | Notaris
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 333 8393

Angelique Gillis

Associate | Kandidaat-notaris
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 237 1102

Volg ons! 
Aanmelden nieuwsbrief LinkedIn

Gerelateerd nieuws