buren-logoburen-chinalegalangle-rightangle-left

Internationaal

Internationale praktijkgroepen

Juridische informatie

Juridische informatie

Juridische entiteiten en registraties
Buren N.V. staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 27259366. Het btw-nummer van Buren N.V. is NL 8123.50.285.B.01

Buren Avocats S.à r.l. is geregistreerd als een société à responsabilité limitée opgericht naar Luxemburgs recht en geregistreerd bij het handelsregister (RCS) van Luxemburg onder nummer B211.758 en ingeschreven op Liste VI bij de Luxemburgse Orde van Advocaten. Het Luxemburgse BTW nummer is LU 29106434.

Professionele regels en gedragscode
Alle advocaten, notarissen en belastingadviseurs worden geregistreerd en gebonden door de professionele regels en gedragscodes van hun respectieve beroepsorganisaties:

Verzekering
De advocaten, notarissen en belastingadviseurs van Buren N.V. zijn verzekerd volgens de regels van hun respectieve beroepsorganisaties op grond van beroepsaansprakelijkheidsbeleid, inclusief wereldwijde dekking.

Gegevens notariële kwaliteitsrekening
De gegevens van de kwaliteitsrekening van de notaris zijn als volgt:

Algemene voorwaarden

Klachtenprocedure