Internationaal

Internationale praktijkgroepen

Juridische informatie

Juridische informatie

Juridische entiteiten en registraties
Buren N.V. staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 27259366. Het btw-nummer van Buren N.V. is NL 8123.50.285.B.01

Buren Avocats S.à r.l. is geregistreerd als een société à responsabilité limitée opgericht naar Luxemburgs recht en geregistreerd bij het handelsregister (RCS) van Luxemburg onder nummer B211.758 en ingeschreven op Liste VI bij de Luxemburgse Orde van Advocaten. Het Luxemburgse BTW nummer is LU 29106434.

Professionele regels en gedragscode
Alle advocaten, notarissen en belastingadviseurs worden geregistreerd en gebonden door de professionele regels en gedragscodes van hun respectieve beroepsorganisaties:

Verzekering
De advocaten, notarissen en belastingadviseurs van Buren N.V. zijn verzekerd volgens de regels van hun respectieve beroepsorganisaties op grond van beroepsaansprakelijkheidsbeleid, inclusief wereldwijde dekking.

 • Onze verzekeringsagent is:
  Aon Professional Services
  Pand Quarter Avenue
  Condensatorweg 54
  1014 AX  Amsterdam
  The Netherlands

Gegevens notariële kwaliteitsrekening
De gegevens van de kwaliteitsrekening van de notaris zijn als volgt:

 • Begunstigde:             
  Buren N.V. Notariaat
   
 • Adres Begunstigde:     
  Johan de Wittlaan 15
  2517 JR  Den Haag
  Nederland
   
 • Swift BIC:
  RABONL2U
   
 • Rekeningnummer:         
  NL71RABO0147407834
   
 • Bank:
  Rabobank Den Haag
   

Algemene voorwaarden

 • De algemene voorwaarden voor Buren N.V. zijn beschikbaar in het Nederlands, Chinees en Engels
 • De algemene voorwaarden voor Buren Avocats S.à r.l. zijn beschikbaar in het Engels

Klachtenprocedure

 • Lees onze klachtenprocedure in het Engels en Nederlands
 • Het notariaat is aangesloten bij de Geschillencommissie notariaat. Op onze dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling van toepassing. Er is een geschillencommissie voor consumenten en een voor ondernemers.