Internationaal

Internationale praktijkgroepen

ESG Desk

ESG Desk

ESG is een steeds belangrijker aspect geworden binnen de bedrijfsvoering van onze cliënten, met nieuwe Europese vereisten om te rapporteren over milieueffecten en inspanningen om die impact te verminderen. Het (niet) naleven van ESG kan invloed hebben op de gehele bedrijfsvoering, zowel intern als ten opzichte van derden. Goed bestuur is een cruciale factor bij het behalen van milieu- en sociale doelstellingen, en een effectieve implementatie en naleving van maatregelen zijn noodzakelijk.

Bij BUREN begrijpen we dat ESG-kwesties vragen om een multidisciplinaire aanpak. Met hun diverse achtergronden en expertise staan onze teams van advocaten, belastingadviseurs en notarissen klaar om u te helpen bij het navigeren door het veranderende juridische landschap. We hanteren een geïntegreerde aanpak om samen te werken aan het bieden van uitgebreide oplossingen voor uw ESG-uitdagingen.

De gevarieerde expertise van ons team stelt ons in staat om uw ESG-kwestie vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, zodat alle aspecten grondig worden geanalyseerd en overwogen. We bieden advies en diensten op maat van uw specifieke behoeften.

Of u nu juridisch advies nodig heeft over ESG-aspecten van financiering, governance, sociale kwesties, fiscale implicaties of  supply chain-onderwerpen, wij hebben de kennis en ervaring om u door de complexiteit van ESG-naleving te leiden. BUREN kan u helpen bij het ontwikkelen en implementeren van een succesvolle ESG-strategie die ESG-contractscans, vendor due diligence, supply chain due diligence, gedragscodes en CSR-compliance checks omvat.

Hieronder vindt u meer gedetailleerde informatie per praktijkgebied over de betrokken kwesties en hoe we u kunnen ondersteunen. U kunt erop vertrouwen dat wij allesomvattende oplossingen bieden die aansluiten bij uw zakelijke doelen en waarden.

Ondernemingsrecht, M&A en handelsrechtelijke aspecten van ESG

De toepassing van ESG-normen wint snel aan belang in de bedrijfspraktijk van onze cliënten. Op Europees niveau worden nieuwe vereisten ingevoerd, waardoor steeds meer bedrijven verplicht worden te rapporteren over hun milieu-impact en de maatregelen die zij nemen om deze te verminderen. Dit zal naar verwachting een groot effect hebben op de wereldwijde toeleveringsketen. Goed bestuur kan niet worden gerealiseerd door de vakjes van een checklist aan te kruisen, maar alleen door de desbetreffende maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en na te leven.

Lees meer over de ondernemingsrecht, M&A en handelsrechtelijke aspecten van ESG 

Banking & Finance aspecten van ESG

De potentiële impact van ESG-factoren op het gebied van duurzaamheid en winstgevendheid op de lange termijn wordt steeds meer erkend. Hierdoor wordt ESG een aspect dat onze klanten in de Banking & Finance sector, met name financiële instellingen, kredietverstrekkers en kredietnemers, serieus in overweging moeten nemen.

Lees meer over Banking & Finance aspecten van ESG

Fiscale aspecten van ESG

Er is een groeiende behoefte is aan de implementatie van ESG-aspecten in de bedrijfspraktijk van onze klanten. Belastingen spelen een belangrijke rol voor bedrijven die proberen te voldoen aan ambitieuzere ESG-normen. ESG-gerelateerde belastingprikkels kunnen bijvoorbeeld extra interesse opwekken om te investeren in duurzamere bedrijfspraktijken. Bovendien is en wordt steeds strengere belastingwetgeving opgelegd om investeringen in energie-intensieve en vervuilende bedrijven te ontmoedigen. De fiscale aanpak kan ook gevolgen hebben voor de reputatie van bedrijven ten opzichte van hun stakeholders zoals klanten, werknemers en leveranciers.

Lees meer over de fiscale aspecten van ESG

Arbeidsrechtelijke aspecten van ESG

De "S" in de context van ESG wint steeds meer aan belang en sociale criteria zijn steeds vaker onderwerp van wetgeving. Voor werkgevers zijn arbeidsvoorwaarden die up-to-date zij en voldoen aan de huidige standaarden, diversiteit & inclusiviteit op de werkplek en wetsconforme interne procedureregelingen (zoals een klokkenluidersregelingen en gedragscodes) van cruciaal belang bij een goed en veilig personeelsbeleid en het omgaan met de toenemende eisen van werknemers, vakbonden en ondernemingsraden.

Lees meer over de arbeidsrechtelijke aspecten van ESG

Team

Friederike Henke

Hoofd German Desk | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 333 8390

IJsbrand Uljée

Senior Associate | Belastingadviseur
Stuur mij een e-mail
+ 31 (0)20 333 8390

Martijn van der Vliet

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 237 1106

Paul Josephus Jitta

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 333 8395

Suzan van de Kam

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4297

Gerelateerd nieuws