Internationaal

Internationale praktijkgroepen

Friederike Henke

Hoofd German Desk | Advocaat

Friederike Henke, advocaat en Rechtsanwältin bij BUREN, is hoofd van BURENs German Desk. Zij is gespecialiseerd in (inter)nationaal ondernemingsrecht, fusies & overnames, financieringen, reorganisaties en herstructureringen. Friederike adviseert zowel multinationals als middelgrote ondernemingen in (internationale) transacties en in hun dagelijkse juridische werkzaamheden. Daarbij werkt zij regelmatig samen met advocaten in het buitenland.

Friederike is lid van de Duits-Nederlandse advocatenvereniging, de Duitse advocatenvereniging DAV (Deutscher Anwaltverein) en de DAV-Nederland waarvan zij penningmeester is. Daarnaast is zij actief lid van de internationale advocatenvereniging AIJA (International Association of Young Lawyers). Friederike is daarnaast vaste bewerker van het tijdschrift Rechtspraak Ondernemingsrecht.

Publicaties:

 • M&A Review, april 2022 (Duits) -Reeks van bijdragen over de FDI-screeningverordening
  FDI Screening-Verordnung und ihre Auswirkungen auf europäische Investitionsprüfungen (FDI Screening verordening en haar invloed op Europese investeringstoetsen) met Dr. Milena Charnitzky als inleidende bijdrage aan de artikelenreeks
  FDI Screening-Verordnung und die Regelungen in den Niederlanden (FDI Screening verordening en de regelgeving in Nederland) met een overzicht van de Nederlandse regelgeving
  Podcast over de reeks

 • Rechtspraak Ondernemingsrecht, maart 2021 (RO 2021-25)– Bewerking van een vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 22 december 2020 betreffende de vraag of de rechtbank in deze zaak voldoende gronden ziet om een stichtingsbestuurder te ontslaan vanwege wanbeheer.
 • Rechtspraak Ondernemingsrecht, augustus 2021 (RO 2021-47) – Bewerking van een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d.25 mei 2021 betreffende de vraag of de omstandigheid dat een bestuurder van een vennootschap een trustbestuurder is, relevant is voor de beoordeling of sprake is van wanbeleid.
 • Rechtspraak Ondernemingsrecht, februari 2021 (RO 2021/11) – Bewerking van een arrest van het gerechtshof Amsterdam d.d. 10 november 2020 betreffende de vraag of een aandeelhouder onder omstandigheden zodanig in zijn rechten of belangen kan zijn geschaad, dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer van hem kan worden gevergd.
 • Rechtspraak Ondernemingsrecht, december 2020 (RO 2020/79) – Bewerking van een vonnis van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 20 mei 2020 betreffende de vraag of uitzonderlijke omstandigheden (i.c. ernstige escalatie conflict tussen aandeelhouders en bestuurders) in kort geding tot toewijzing van een vordering tot gedwongen overdracht van aandelen (uitstoting) kan leiden. 
 • Das UBO-Register in Belgien und in den Niederlanden (Duits), Recht der Internationalen Wirtschaft, oktober 2020 – Artikel betreffende de invoering van het UBO-register in Nederland.
 • Corona Maßnahmen in den Niederlanden (Duits), Länderreport, augustus 2020 – Artikel voor de nieuwsbrief van de Anwaltverein Stuttgart betreffende de door de Nederlandse overheid geboden financiële steunmaatregelen ten gevolge van de coronacrisis.
 • Rechtspraak Ondernemingsrecht, juli 2020 (RO 2020/66) - Bewerking van een vonnis van de rechtbank Gelderland d.d. 17 juli 2020 betreffende de vraag of bij een ontbrekend benoemingsbesluit, de bedoeling van partijen kan leiden tot de aanname dat een werknemer tot statutair bestuurder is benoemd.
 • Rechtspraak Ondernemingsrecht, juni 2020 (RO 2020/59) - Bewerking van een vonnis van de rechtbank Overijssel d.d. 24 juni 2020 betreffende de vraag of een aandeelhouder het belang van een vennootschap zodanig heeft geschaad dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet (meer) kan worden geduld.
 • Rechtspraak Ondernemingsrecht, mei 2020 (RO 2020/49) - Bewerking van een arrest van het gerechtshof Den Haag d.d. 27 mei 2020 betreffende de vraag of de coronacrisis een grond kan zijn om geen dividend uit te keren en een alimentatieverplichting (tijdelijk) te wijzigen.
 • M&A in times of Corona | In the current COVID-19 turmoil pending M&A activity is coming to a hard stop worldwide (Engels), MenA, april 2020 – Artikel op mena.nl betreffende de gevolgen van de coronacrisis voor de M&A-markt.
 • Rechtspraak Ondernemingsrecht, februari 2020 (RO 2020/42) – Bewerking van een arrest van het gerechtshof Amsterdam d.d. 18 februari 2020 betreffende de vraag of een meerderheidsaandeelhouder zijn bevoegdheid of machtspositie heeft misbruikt of in strijd met de redelijkheid en billijkheid heeft gehandeld en of dit ertoe leidt dat zijn vordering tot nakoming van een overeenkomst jegens de minderheidsaandeelhouders moet worden verworpen.
 • Rechtspraak Ondernemingsrecht, januari 2020 (RO 2020/22) – Bewerking van een arrest van de Ondernemingskamer d.d. 8 januari 2020 betreffende de vraag op welke gronden de Ondernemingskamer een verzoek tot ontheffing uit de functie van onderzoeker toewijst en op welke gronden de Ondernemingskamer het onderzoeksbudget verhoogt.
 • Bedrijfsjuridische Berichten, mei 2019 (Bb 2019-31) – Artikel over de implicaties voor de ondernemingsrechtelijke praktijk ten gevolge van een arrest van de Hoge Raad d.d. 22 juni 2018 betreffende de vraag of een pandhouder bij een executoriale verkoop van aandelen met inachtneming van een statutaire blokkeringsregeling toestemming van de voorzieningenrechter nodig heeft.
 • Netherlands Commercial Court – englischsprachige Gerichtsverfahren in den Niederlanden (Duits), Recht der Internationalen Wirtschaft, mei 2019 – Artikel over het Netherlands Commercial Court (NCC), waarin nader wordt ingegaan op de achtergronden van de oprichting van het NCC en de vereisten die aan een aldaar te voeren procedure worden gesteld.
 • Netherlands Commercial Court (NCC) – englischsprachige Verfahren in den Niederlanden (Duits), Recht der Internationalen Wirtschaft, december 2018 – Artikel over de aanstaande oprichting van het Netherlands Commercial Court, een gerechtelijke instantie in Nederland, die het voor partijen mogelijk maakt om procedures met een internationaal karakter in de Engelse taal te voeren.

Ervaring

Gerelateerd nieuws