Internationaal

Internationale praktijkgroepen

Familierecht

Familierecht

Privézaken verdienen persoonlijke aandacht

Binnen onze praktijk familierecht wordt kennis en ervaring gecombineerd met oprechte persoonlijke aandacht.  Een waardevolle mix voor adviezen en diensten op het gebied van familierecht, erfrecht en estate planning.


Privé en zakelijk in balans

Veel mensen vragen zich af hoe bepaalde zaken geregeld zijn voor het geval zij komen te overlijden, of wat er gebeurt wanneer ze tijdens leven niet meer in staat zijn zelf te handelen. Maar ook grote veranderingen in de privésfeer zoals samenwonen, trouwen, scheiden en het voogdijschap over kinderen en de afwikkeling van nalatenschappen vragen om sluitend juridisch advies met respect voor de persoonlijke emoties en omstandigheden.

Met onze uitgebreide kennis van familierecht, erfrecht en estate planning helpen we particuliere klanten bij even gevoelige als belangrijke kwesties. Maar ook zakelijke klanten hebben privéleven waar soms juridisch advies en handelen gewenst is. Juist vanwege onze zakelijke kennis kunnen we de zakelijke en privébelangen goed op elkaar afstemmen en voor zowel rust als kansen zorgen.

We adviseren particuliere en zakelijke klanten over: Samenlevingscontracten, partnerschapsvoorwaarden en huwelijkse voorwaarden, wijziging of opheffing van huwelijkse voorwaarden, schenkingen, testamenten en voogdijbenoeming, estate planning, notariële volmachten, levenstestamenten, verklaringen van erfrecht, verklaringen van executele, verwerping van nalatenschappen, beneficiaire aanvaarding van nalatenschappen, afwikkeling van nalatenschappen/vereffeningsprocedures en aangiften erfbelasting.

 

Team

Anna van der Veen

Senior Associate | Kandidaat-notaris
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Edwin van den Broek

Senior Associate | Belastingadviseur
Stuur mij een e-mail
+ 31 (0)70 318 4200

Gerbrand Schrickx

Partner | Notaris
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Gillian Roeten-Cox

Paralegal
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Gerelateerd nieuws