buren-logoburen-chinalegalangle-rightangle-left

Coronavirus (COVID-19) Desk

Coronavirus (COVID-19) Desk

Het coronavirus (COVID-19) heeft grote impact op de volksgezondheid en de wereldeconomie. Om u als ondernemer of werkgever in deze onzekere tijden zo goed mogelijk te kunnen informeren, te adviseren en bij te staan heeft BUREN een coronavirus (COVID-19) Desk opgezet.

Onze coronavirus (COVID-19) Desk bestaat uit advocaten, fiscalisten en adviseurs uit verschillende praktijkgroepen van BUREN. Zij volgen het nieuws en genomen maatregelen vanuit de overheid op de voet. Vanuit hun expertise zullen ze u regelmatig informeren over de economische maatregelen die de overheid neemt om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor mkb-ondernemers, zzp’ers en grootbedrijven op te vangen.

De links naar de laatste informatie vanuit onze coronavirus (COVID-19) Desk staan onderaan deze pagina. Hier kunt u in heldere taal vinden welke maatregelen mogelijk voor u van toepassing zijn en krijgt u praktisch advies hoe u deze het beste kan toepassen of aanvragen.

Heeft u vragen of heeft u advies nodig met betrekking tot het coronavirus, neemt u dan gerust contact op met een van onze contactpersonen. Zij helpen u graag verder.

JURIDISCH ADVIES

Onze adviseurs kunnen u uiteraard ook bijstaan als u getroffen wordt door de gevolgen van de coronacrises. Wij kunnen u onder andere begeleiden bij vragen als;

Fusies & Overnames – Transacties in tijden van corona
De COVID-19 pandemie heeft een significante impact op fusie en overnametrajecten. Wat betekent het coronavirus concreet voor lopende, reeds afgeronde en toekomstige transacties? Kan een voorgenomen overname worden afgebroken? Kunnen de voorwaarden van een transactie worden aangepast? Onze specialisten van de praktijkgroep Fusies & Overnames kunnen u adviseren over de impact van het coronavirus op uw transacties en hoe u hier het beste mee om kunt gaan.    

Vastgoed | Impact van het coronavirus op huurovereenkomsten
De economische gevolgen van die de COVID-19 pandemie zijn inmiddels dermate substantieel dat een tijdelijke verlaging van de huurprijzen een belangrijke mogelijkheid is om ondernemers van de ondergang te redden. Of dit ook juridisch tot de mogelijkheden behoort, dient per zaak te worden bekeken. Wat is de omvang van de omzetschade? Zijn er nog andere bijzondere omstandigheden? Vastgoedspecialisten bekijken graag met u om de mogelijkheden van een tijdelijke huurprijsverlaging te bespreken.

Bent u horecaondernemer of hebt u vanwege de coronacrisis uw winkel of onderneming moeten sluiten? Dan heeft u mogelijk recht op huurkorting. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor huurkorting? Vul hieronder het contactformulier in. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op.

Huurkorting aanvragen

Arbeidsrecht | Steunmaatregelen en reorganisaties
De overheid heeft als gevolg van de COVID-19 pandemie al de nodige maatregelen getroffen, die ook het arbeidsrecht raken. Onze arbeidsrechtspecialisten helpen onze cliënten met het inzichtelijk maken wat deze maatregelen zijn en of deze op hen van toepassing zijn. Ook als uw organisatie zich genoodzaakt ziet te gaan reorganiseren, kunnen onze specialisten, die inmiddels al meerdere complexe COVID-19 gerelateerde reorganisaties hebben begeleid, u in dit proces snel voorzien van praktische, hanteerbare oplossingen. 

Herstructurering & insolventie | Beëindigen van de onderneming, herstructureren of het gecontroleerd voorbereiden van een insolventie
De coronacrisis zorgt er voor dat veel ondernemingen uitdagende financiële tijden kennen of tegemoet gaan. Het is van belang dat ondernemers in kaart brengen of de onderneming moet worden gestaakt, moet worden gesaneerd of dat een insolventie onafwendbaar is en deze insolventie gecontroleerd moet worden voorbereid. De onderneming kan gebaat zijn bij een herstructurering / herfinanciering, al dan niet op basis van een dwangakkoord (in anticipatie op de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Helaas kan de onderneming in sommige gevallen echter niet meer gered worden. Dan is het verstandig om een insolventie (prepack (indien mogelijk), surseance van betaling of faillissement) gecontroleerd voor te bereiden. In al deze trajecten kunnen onze adviseurs van de afdeling herstructurering & insolventie alle mogelijkheden, knelpunten en (aansprakelijkheids)risico’s voor de onderneming en haar directie in kaart brengen en samen op zoek gaan naar de beste oplossing voor de onderneming en haar directie. Als de onderneming in zwaar weer verkeert en zij gaat door met ondernemen, kan het zijn dat de directie persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Ook het gecontroleerd staken van uw onderneming kan dan een oplossing zijn. Recent riep de Kamer van Koophandel (KvK) ondernemers al op tijdig te overwegen om te stoppen met ondernemen.

Fiscaal recht | Steunmaatregelen vanuit overheid
Om ondernemers door de coronacrisis heen te helpen, heeft de Nederlandse overheid een pakket aan steunmaatregelen gepresenteerd. Een deel van dit pakket bestaat uit fiscale maatregelen, zoals uitgestelde belastingbetaling of een verlaging van de voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting. Onze fiscalisten praten u graag bij over de openstaande fiscale regelingen en of deze op u van toepassing zijn.

Commerciële contracten | Contractbreuk als gevolg van het coronavirus
Wat zijn de mogelijkheden als een overeenkomst als gevolg van de COVID-19 pandemie niet kan worden nagekomen? Producten worden te laat of incompleet geleverd? Onder welke voorwaarden kunt u zich beroepen op overmacht en met welke gevolgen? Onze specialisten op het gebied van commerciële contracten adviseren u graag over uw positie bij dergelijke vraagstukken.   

Heeft u vragen of heeft u advies nodig met betrekking tot het coronavirus, neemt u dan gerust contact op met een van onze contactpersonen. Zij helpen u graag verder.

LAATSTE UPDATES VAN ONZE CORONAVIRUS (COVID-19) DESK

Genomen maatregelen voor Nederland:

4 oktober 2021:
Corona update: advies aan de Hoge Raad

18 juni 2021:
Coronavirus: thuiswerken, vakantie en vaccinatieplicht - antwoorden op werkgeversvragen, deel IV

21 april 2021:
De betalingsuitstelwet: voorkom faillissement

3 februari 2021:
Bodemrechter bevestigt: door corona getroffen horecaondernemers hebben recht op huurkorting

15 januari 2021:
UPDATE | Steunmaatregelingen en fiscale maatregelen met betrekking tot het coronavirus | 1 januari 2021

14 januari 2021
Checklist M&A-aspecten | Is uw M&A-deal Corona-proof?

17 december 2020
Tijdelijke voorziening betalingsuitstel covid-19 in werking getreden

23 oktober 2020
M&A in tijden van beschermingsmechanismen

14 oktober 2020
Corona op de werkvloer: de eerste uitspraken

5 oktober 2020
Actualiteiten Arbeidsrecht | COVID-19

10 september 2020
NOW 3.0 | Een overzicht met de belangrijkste wijzigingen

26 augustus 2020
COVID-19 (wederom) geen reden voor afbreken M&A-transactie

13 augustus 2020
Geen huurverlaging vanwege Corona

29 juni 2020
Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020

3 juni 2020
Opnieuw een uitspraak over Corona en huur

29 mei 2020
Rechter sanctioneert huurverlaging wegens Corona-crisis

28 mei 2020
Nieuw oordeel over de gevolgen van COVID-19 op M&A-transacties

26 mei 2020
Aankondiging | Verlenging noodpakket steunmaatregelen met betrekking tot coronavirus

20 mei 2020:
Noodpakket economie en banen 2.0 – Arbeidsgerelateerde maatregelen met betrekking tot het coronavirus

28 april 2020
Verruiming concernbepaling NOW en overige moties en toezeggingen maatregelen noodpakket

24 april 2020
UPDATE. Noodwet die het mogelijk maakt vergaderingen van organen van rechtspersonen tijdelijk virtueel te houden in werking getreden op 24 april 

16 april 2020
Coronavirus: antwoorden op werkgeversvragen, deel II

9 april 2020
UPDATE | Noodwet die het mogelijk maakt vergaderingen van organen van rechtspersonen tijdelijk virtueel te houden ingediend bij de Tweede Kamer

6 april 2020
UPDATE | Arbeidsgerelateerde maatregelen met betrekking tot het coronavirus

3 april 2020
UPDATE | Noodwet in de maak om algemene vergaderingen tijdelijk virtueel te laten plaatsvinden

2 april 2020
Dutch Scheme op schema?

31 maart 2020
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

23 maart 2020
Slagingskans van een beroep op overmacht met coronavirus als grondslag

23 maart 2020
Aandeelhouders-en bestuursvergaderingen ten tijde van het coronavirus

20 maart 2020
Coronavirus: antwoorden op werkgeversvragen

19 maart 2020
Is het coronavirus een grond voor huurverlaging?

12 maart 2020:
Maatregelen van het kabinet tegen de economische impact van het coronavirus; een update voor werkgevers

3 maart 2020:
Het coronavirus in Nederland. Wat wordt van u als werkgever verwacht?

Genomen maatregelen voor Luxemburg (in English only):

15 juli 2020
Luxembourg | Extension of deadlines for reporting obligations regarding FATCA, CRS and DAC6

23 maart 2020
Grand Ducal Regulation relating to the holding of shareholder meetings and board meetings in Luxembourg companies in the context of the current COVID-19 situation

18 maart 2020
The Luxembourg government announces measures to support taxpayers during the COVID-19 pandemic

Team

Christel Prevoo

Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 20 237 1115

Edwin van den Broek

Senior Associate | Belastingadviseur
Stuur mij een e-mail
+ 31 70 314 4832

Peter van Dijk

Partner | Advocaat en fiscalist
Stuur mij een e-mail
+31 70 318 4834

Pieter van den Berg

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 70 318 4822

Suzan van de Kam

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 70 318 4297

Gerelateerd nieuws