buren-chinalegalangle-rightangle-left

Internationaal

Internationale praktijkgroepen

04-08-2022

Einde coronasteun en stijgende gas- en energieprijzen zorgen voor financiële uitdagingen: kom in actie!

Einde coronasteunpakket
Een aantal maanden geleden is het coronasteunpakket in Nederland stopgezet. Per 1 april 2022 kunt u als ondernemer geen gebruik meer maken van onder andere de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) en het generieke uitstel van belastingbetalingen. Dit betekent dat bedrijven weer op eigen benen moeten staan. Gezien de stijgende grondstof- en gasprijzen, het tekort op de arbeidsmarkt en meer algemeen de onzekere economische ontwikkeling kan dat voor ondernemers een grote uitdaging zijn.

Stijgende energieprijzen en economische onzekerheid
Met name de stijgende gas- en energieprijzen blijken voor veel ondernemers voor financiële moeilijkheden te zorgen. De prijzen zijn al torenhoog en het einde is nog niet in zicht. Daarbij komt ook nog eens dat bestaande bevoorradingsketens verstoord zijn.

Het is onduidelijk hoe de economie zich komende tijd gaat ontwikkelen. Wat betekent dat voor uw bedrijf? Laat u niet verrassen, maar kom nu in actie. Voorkomen is immers beter dan genezen! Zorg dat u weet wat de uitdagingen voor uw onderneming zijn en op welke wijze deze uitdagingen het beste het kunnen worden aangepakt. Tijdige actie betekent dat het aantal oplossingsrichtingen wordt vergroot. Voorkom dat u straks in een insolventie situatie belandt. BUREN kan u daarbij helpen.

Inzicht in de financiële positie van uw bedrijf
Onze adviseurs kunnen op korte termijn de juridische en financiële positie van uw onderneming in kaart brengen. Dat kan via een quick scan, maar ook een uitgebreidere analyse behoort tot de mogelijkheden. Op basis van deze analyse kunnen wij u adviseren over de te nemen stappen. Er zijn verschillende vervolgstappen denkbaar. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een reorganisatie, het aantrekken van nieuwe financiering, het oprekken van de bestaande financiering of het maken van betalingsafspraken met uw crediteuren, het verkrijgen van meer zekerheid van leveranciers en het heronderhandelen van toezeggingen aan afnemers.

Herstructurering/herfinanciering
De onderneming kan gebaat zijn bij een herstructurering/herfinanciering, al dan niet op basis van een dwangakkoord (al dan niet met behulp van de WHOA, de recent ingevoerde wettelijke regeling). Meer informatie over de WHOA kunt u hier lezen.

Verkrijgen van kapitaal: distressed transacties
Naast sanering kan het verkrijgen van kapitaal een mogelijkheid zijn, zeker als er ook meer structurele problemen zijn. Het binnenhalen van een nieuwe partner kan naast financiering ook een boost geven aan het businessmodel, de toegang tot de markt en innovatie. Dit is het terrein van de distressed transacties. Deze kunnen zowel binnen als buiten insolventie plaatsvinden. Om begrijpelijke redenen (meer controle, verminderde reputatieschade) geven partijen hierbij vaak sterk de voorkeur aan de route buiten faillissement. De wet kent hier echter de nodige obstakels. BUREN kan de ondernemer adviseren over een distressed transactie en de onderneming en haar leidinggevenden hierin begeleiden.

Insolventie: prepack, surseance van betaling of faillissement
Helaas kan de onderneming in sommige gevallen niet meer gered worden. Dan is het verstandig om een insolventie (prepack (indien mogelijk), surseance van betaling of faillissement) gecontroleerd voor te bereiden. In al deze trajecten kunnen onze adviseurs van de afdeling herstructurering & insolventie alle mogelijkheden, knelpunten en (aansprakelijkheids)risico’s voor de onderneming en haar bestuurders en andere leidinggevenden in kaart brengen en samen op zoek gaan naar de beste oplossing. Als uw onderneming in zwaar weer verkeert en u gaat door met ondernemen, kan het zijn dat het bestuur persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Ook het gecontroleerd staken van uw onderneming, eventueel gevolgd door een ontbinding en vereffening van de rechtspersoon, kan een oplossing zijn.

Advies en begeleiding van BUREN kan u helpen bij oplossingen voor eventuele liquiditeitsproblemen of discontinuïteit. Neemt u gerust contact met ons op.

Key contacts

Martijn Vermeeren

Managing Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 70 318 4200

Stefan van Wijk

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 70 318 4200

Ashley Snel

Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 70 318 4889

Volg ons! 
Aanmelden nieuwsbrief LinkedIn

Gerelateerd nieuws