Internationaal

Internationale praktijkgroepen

08-03-2022

BUREN's statement over de Russische invasie in Oekraïne

Wij zijn diep geschokt door de brute en gewelddadige aanval van de Russische Federatie op de soevereiniteit van Oekraïne en het menselijk leed dat deze aanval reeds voor miljoenen mensen heeft veroorzaakt. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers van de Russische invasie en naar allen die hierdoor getroffen zijn.

Wij staan volledig achter de internationale sancties die zijn opgelegd aan de Russische Federatie en aan daarmee verbonden entiteiten en personen, en wij zullen deze sancties strikt naleven. Wij zullen niet werken voor cliënten die op een sanctielijst staan, zelfs niet wanneer dergelijke werkzaamheden volgens de regelgeving zijn toegestaan. Voorts zullen wij geen nieuwe opdrachten aanvaarden van personen of entiteiten die gevestigd zijn in of gecontroleerd worden door de Russische Federatie, Wit-Rusland en de niet door de regering gecontroleerde gebieden van Oekraïne, of van een entiteit die onder controle staat van de Russische Federatie dan wel Wit-Rusland.

Wij ondernemen actief stappen om sommige opdrachten op te schorten met inachtneming van onze professionele en wettelijke verantwoordelijkheden.

Key contacts

Cees-Frans Greeven

Managing Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 333 8390

Martijn Vermeeren

Managing Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Follow us! 
Subscribe newsletter LinkedIn

Gerelateerd nieuws