Internationaal

Internationale praktijkgroepen

*Disclaimer bij verstrekte informatie

*Disclaimer bij verstrekte informatie

Informatie op deze website wordt alleen verstrekt bij wege van algemene informatieverschaffing en is slechts bestemd voor belanghebbenden die het aangaan in relatie tot het faillissement. Alle informatie op deze website, inclusief de faillissementsverslagen, is deels gebaseerd op informatie en mededelingen die zijn verkregen van bestuurders, medewerkers en betrokken derden, alsmede op financiële informatie die beperkt geverifieerd is.

Additionele informatie kan tot nieuwe feiten of andere inzichten leiden. Dit betekent dat ook de hier opgenomen (financiële) gegevens op enig moment aangepast kunnen worden. Er kunnen dan ook geen garanties en/of rechten worden ontleend aan de op deze website verstrekte informatie en de juistheid hiervan. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid, ook niet voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Niets in deze website kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.