Internationaal

Internationale praktijkgroepen

Ruud Brunninkhuis

Senior Associate | Advocaat

Ruud Brunninkhuis, advocaat bij BUREN, is een expert op het gebied van (internationale) herstructureringen en insolventies. Hij adviseert en procedeert over (dreigende) insolventies, herstructureringen, WHOA-trajecten, distressed transacties, financiering en zekerheden, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties en bij aandeelhoudersgeschillen. Ruud specialiseert zich daarnaast in het ondernemingsrecht en high end incasso en alle middelen die daartoe kunnen worden ingezet, zoals het leggen van beslag. Daarnaast wordt Ruud door de rechtbank aangesteld als curator. Ook is hij beschikbaar voor aanstellingen als herstructureringsdeskundige en observator in WHOA-trajecten.

Na een uitwisseling aan de Columbia Law School in New York City, is Ruud als jurist en econoom afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ruud heeft in december 2015 de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht succesvol afgerond. Medio 2018 rondde hij succesvol de cursus Financiële Economie voor Insolventieadvocaten af. Hij publiceert en doceert regelmatig over actuele ontwikkelingen ophet gebied van (internationale) herstructureringen en insolventies. Ruud is bijzonder goed op de hoogte van de regels en rechtspraak op het terrein van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII);

  • Vereniging Corporate Litigation (VCL);

  • Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD);

  • INSOL Europe;

  • Nederlandse Vereniging voor Herstructurering;

  • Dutch Turnaround Association

Faillissementen Ruud Brunninkhuis
De faillissementen waarin Ruud optreedt als curator zijn te vinden op onze faillissementspagina’s. Als u schuldeiser bent in een faillissement kunt u hier ook online uw vordering(en) indienen.

Naar faillissementen

Ervaring

Gerelateerd nieuws