buren-chinalegalangle-rightangle-left

Internationaal

Internationale praktijkgroepen

31-01-2019

Buren geeft haar visie op het voorontwerp van het wetsvoorstel franchiseovereenkomst

Op 12 december 2018 is het voorontwerp  van het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst gepubliceerd. De overheid heeft via de consultatie gelegenheid geboden aan het publiek om opmerkingen en suggesties te bieden.

Namens Buren hebben Damiën Berkhout, Marc van der Velden en Yanthe Helle opmerkingen en suggesties aangeboden op 30 januari 2019. U kunt de brief hier lezen.

De drie belangrijkste algemene opmerkingen:

  1. Wij  juichen het voornemen toe om van de franchiseovereenkomst een benoemde overeenkomst te maken. Het creëren van een specifiek wettelijk raamwerk voor franchising zal de rechtszekerheid ten goede komen.
  2. Het Wetsvoorstel mist thans een empirische onderbouwing. Dit is een probleem, want het zorgt ervoor dat mogelijk een belangrijk deel van het wetsvoorstel is gebouwd op een onjuist uitgangspunt. Het Wetsvoorstel is goeddeels erop gericht veronderstelde problemen op te lossen. Het gaat dan meer specifiek om problemen die zouden voortvloeien uit de machtsongelijkheid tussen de franchisegever (de invloedrijke partij) en de franchisenemer (de onderliggende partij). De memorie van toelichting biedt geen bewijs voor het uitgangspunt. Daardoor bevat het wetsvoorstel mogelijk een excessieve hoeveelheid bescherming voor franchisenemers.
  3. Het gestelde doel van de concept wetgeving is te streven naar evenwicht tussen bescherming en contractsvrijheid. Wij vrezen dat het evenwicht is verloren. Het Wetsvoorstel maakt een grote inbreuk op de contractsvrijheid en ondernemingsvrijheid van partijen. Wij vinden deze mate van bescherming zonder nadere toelichting niet begrijpelijk en excessief. Wij bieden verschillende suggesties tot aanpassing van het wetsvoorstel, met name met het doel de contractsvrijheid van partijen weer te vergroten.

In de brief geeft Buren verschillende suggesties om het wetsvoorstel aan te scherpen.

Indien u vragen heeft over franchising, neemt u dan gerust contact op met de specialisten bij Buren.

Gerelateerd nieuws