Internationaal

Internationale praktijkgroepen

26-10-2022

De tijdelijke maatregel “Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB” (TEK)

Het kabinet heeft een nieuwe regeling aangekondigd om energie-intensieve MKB-ondernemingen tegemoet te komen aan de stijgende energiekosten waarmee zij worden geconfronteerd. De regeling wordt de “Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK)” genoemd. De TEK-regeling biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor MKB-ondernemingen waarbij de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten. Met behulp van deze tegemoetkoming hoopt het kabinet dat MKB-ondernemingen voldoende lucht krijgen om haar bedrijfsvoering te kunnen blijven uitoefenen. De TEK-regeling gaat naar verwachting in het 2e kwartaal van 2023 open.

Voorwaarden
RVO heeft de volgende voorlopige voorwaarden op haar website gepubliceerd:

  1. Uw onderneming voldoet aan de Europese MKB-definitie;.
  2. Uw onderneming staat ingeschreven bij het Handelsregister;
  3. Uw onderneming verbruikt jaarlijks meer dan 5.000 m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit;
  4. Uw onderneming is een energie-intensieve MKB-onderneming, waarbij minimaal 12,5% van de omzet bestaat uit energiekosten; en
  5. Uw onderneming heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan EUR 50 miljoen.

Hoe wordt de tegemoetkoming berekend?
De tegemoetkoming is 50% van de kostenstijging van uw energieverbruik. Wel moet uw kostenstijging hoger zijn dan EUR 1,19/m³ gas en EUR 0,35/kWh elektriciteit. Dit wordt de drempelprijs genoemd.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • de tegemoetkoming bedraagt maximaal EUR 160.000 (voor landbouwbedrijven geldt een maximum van EUR 62.000;
  • U krijgt maximaal 50% van uw totale energiekostenstijging (boven de drempelprijs); en
  • Omdat deze tegemoetkoming onder de Europese staatssteunregels valt, wordt gekeken naar het totaalbedrag per onderneming (niet per energiecontract of per locatie).

Aanvragen
De TEK-regeling kan worden aangevraagd over de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

De TEK-regeling gaat naar verwachting in het 2e kwartaal van 2023 open. Op dat moment kunt u met terugwerkende kracht aanvragen indienen. U kunt de aanvraag indienen via de website van RVO.

De TEK-regeling moet nog nader worden uitgewerkt en hierna nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Ook moet de TEK-regeling voldoen aan de Europese staatsteunregels en hierdoor goedgekeurd worden door de Europese Commissie.

Coulance tot openstelling TEK-regeling
Om deze reden heeft het kabinet besloten om, tot de openstelling van de TEK-regeling, coulant om te gaan met individuele ondernemers die een verzoek voor uitstel van belasting indienen. Ook zijn financiële dienstverleners (zoals banken) bereid gevonden om sneller en soepeler om te gaan met aanvragen voor extra liquiditeit.

Onze ervaring met RVO
Onze ervaring leert dat het aanvragen van een steunmaatregel bij RVO vaak geen probleem is. Bij de vaststelling van de tegemoetkoming kan er echter discussie ontstaan over hoe de gestelde voorwaarden van de regeling geïnterpreteerd moeten worden. Dit kan uiteindelijk resulteren tot een afwijzing van een aanvraag. Hierna kunt u overwegen om bezwaar, en in een later stadium eventueel beroep, in te stellen tegen de beslissing.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?
Onze advocaten en belastingadviseurs hebben de krachten gebundeld en hebben inmiddels diverse successen weten te boeken in bezwaar- en beroepsprocedures tegen afgewezen of teruggevorderde steunmaatregelen (zoals de NOW, TVL en (voor de retailers) VGD). Daarnaast hebben wij al meerdere cliënten gered van een faillissement door goede betalingsregelingen, schuldsaneringsregelingen of crediteurenakkoorden overeen te komen.

Twijfelt u of u aan de gestelde voorwaarden van de TEK-regeling voldoet? Met name de voorwaarde of u voldoet aan de Europese MKB-definitie kan in bepaalde situaties lastig zijn om te beoordelen.

Wilt u weten of uw onderneming binnen de reikwijdte van de TEK-regeling valt en wat in dat geval de vervolgstappen zijn? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Key contacts

Stefan van Wijk

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Edwin van den Broek

Senior Associate | Belastingadviseur
Stuur mij een e-mail
+ 31 (0)70 318 4200

Hannah de Waard

Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Volg ons! 
Aanmelden nieuwsbrief LinkedIn

Gerelateerd nieuws