buren-chinalegalangle-rightangle-left

Internationaal

Internationale praktijkgroepen

19-04-2022

Duurzaamheid: meer op de corporate agenda dan ooit!

Waarom is de E van ESG ook voor uw onderneming relevant? Paul Josephus Jitta en Ingrid Cools van BUREN leggen uit wat u moet weten over de nieuwe duurzaamheidsgraal CSRD.

Introductie
Hoewel het milieu en klimaat beide al lange tijd op de agenda staan was het IPCC-klimaatrapport van 2021 een wake-up call voor de internationale gemeenschap.  En het begin deze maand uitgebrachte IPCC-rapport maant alleen maar tot meer en snellere actie.

In deze bijdrage bespreken wij het door de Europese Commissie gepubliceerde voorstel voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (“CSRD”) en hoe dit impact gaat hebben op nagenoeg ieder bedrijf.

Milieu-rapporteringsverplichtingen
Op 21 april 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel voor de CSRD gepubliceerd. Na goedkeuring van de CSRD door het Europees Parlement en de Europese Raad zullen alle beursgenoteerde ondernemingen en alle niet-beursgenoteerde grote ondernemingen (die voldoen aan tenminste 2 van de volgende criteria: meer dan 250 medewerkers, meer dan 40 miljoen omzet en meer dan 20 miljoen balanswaarde) moeten gaan rapporteren over duurzaamheid. Concreet gaat dat om ongeveer 3.000 Nederlandse en zo’n 50.000 Europese ondernemingen. Dat is een aanzienlijk groter aantal dan de 100 ondernemingen die op dit moment op grond van Besluit bekendmaking niet-financiële informatie moeten rapporteren over hun beleid op het gebied van o.a. milieu en klimaat. Grote kans dat uw onderneming dus nu moet gaan rapporteren.

Impact CSRD
Ondernemingen die onder de reikwijdte van de CSRD vallen moeten rapporteren over de risico’s van duurzaamheidaspecten op de onderneming en over de effecten van de onderneming op het milieu. De duurzaamheidsinformatie dient gepubliceerd te worden als onderdeel van het bestuursverslag. De CSRD verplicht ondernemingen om de gerapporteerde duurzaamheidsinformatie extern te laten controleren. Waarschijnlijk wordt dit de taak van de externe accountant.

Als de CSRD is goedgekeurd dienen de lidstaten deze nog dit jaar te implementeren in hun nationale wetgeving. De Europese Commissie streeft er namelijk naar dat grote ondernemingen vanaf 2024 moeten rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid. Kleine en middelgrote (beurs)vennootschappen krijgen uitstel tot 2026.

Als u denkt dat de impact van de CSRD beperkt zal zijn voor uw onderneming zit u waarschijnlijk fout. Niet alleen ondernemingen die direct onder de reikwijdte van de CSRD vallen zullen duurzamer moeten worden en daarover moeten rapporteren, maar ook andere ondernemingen zullen milieu en klimaat (hoger) op de agenda moeten zetten, om drie redenen. Allereerst omdat de kans groot is dat deze ondernemingen als leverancier, afnemer of zakenpartner zaken doen met ondernemingen die wèl onder de CSRD vallen. CSRD-plichtige ondernemingen zullen hun relaties naar verwachting tegen dezelfde CSRD-lat gaan leggen. Zo zal er van de CSRD-reflexwerking uitgaan. Ten tweede verhoogt conformiteit aan de CSRD de eigen mate van duurzaamheid van een onderneming. Nu het bewustzijn over de noodzaak van het tegengaan van klimaatverandering steeds groter wordt, zullen uw klanten ook steeds meer gaan kiezen voor duurzamer presterende bedrijven. Die boot wil uw bedrijf niet missen. Ten derde worden duurzamer presterende ondernemingen waardevoller voor al hun stakeholders. Daar kan niemand tegen zijn.

Werk aan de winkel
De impact van de CSRD op een onderneming is groot. Moet uw bedrijf zelf rapporteren? Of kan verwacht worden dat dit door belangrijke leveranciers of klanten zal worden gevraagd? Over welke zaken dient uw onderneming dan precies te rapporteren? Daar zult u zich toch een beeld van moeten gaan vormen.

De CSRD is daarbij niet de enige driver voor milieuactie. Nu de Hoge Raad vorig jaar in de Shell-zaak heeft bevestigd dat op in Nederland opererende bedrijven een privaatrechtelijke klimaatzorgplicht rust, is er echt werk aan de winkel voor (bijna) iedereen!

Wilt u weten of uw onderneming binnen de reikwijdte van de CSRD valt en wat in dat geval de vervolgstappen zijn? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Key contacts

Paul Josephus Jitta

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 333 8395

Ingrid Cools

Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 237 1125

Volg ons! 
Aanmelden nieuwsbrief LinkedIn

Gerelateerd nieuws