Internationaal

Internationale praktijkgroepen

28-02-2019

Een gids voor incassoprocedures in China

Introductie

De incassoprocedure is één van de meest voorkomende juridische procedures binnen het Chinese juridische systeem. Dit artikel geeft kort weer hoe een dergelijke procedure verloopt, en wat belangrijke punten zijn die men in overweging moet nemen.

 

Voor de start van de procedure

Rekening houdend met het feit dat dit soort procedures vaak tijdrovend en duur zijn, is het belangrijk om een goede evaluatie te maken van de haalbaarheid van elke zaak. Hierbij moet men rekening houden met de kosten en baten van de procedure, de beschikbaarheid van documentatie dat kan dienen als bewijs, de specifieke eisen van de betrokken rechtbank en de beschikbare tijd. Voor procedures waar een buitenlandse partij bij betrokken is geldt volgens de Chinese wet geen tijdslimiet, zulke zaken zullen normaal gesproken tussen de 6 maanden en 1 jaar in beslag nemen in eerste aanleg.

 

Wat betreft de omvang van de vordering(en) in een zaak moet men in gedachten houden dat de rechtbank de gedaagde kan veroordelen tot de betaling van de schuld plus (i) een rente gebaseerd op de rente op een lening zoals vastgesteld door de Volksbank van China (tussen de 4.39 en 4.90%) en (ii) een boete.

 

De eerste aanleg van een incassoprocedure waarbij een buitenlandse partij betrokken is zal in de meeste gevallen behandeld worden door een van de ‘Intermediate courts’, die vaak meer ervaring hebben met geschillen waarbij een buitenlandse partij is betrokken dan de ‘Local courts’. Sommige buitenlandse partijen kiezen ervoor om juridische zaken te laten behandelen door een buitenlandse rechtbank, dit is echter niet aan te raden. Over het algemeen zijn uitspraken van buitenlandse rechtbanken niet of moeilijk uitvoerbaar in China.

 

De procedure

Voorafgaand aan het instellen van een juridische incassoprocedure is het sturen van een brief door de advocaat van de schuldeiser(s). Hierin wordt de tegenpartij geïnformeerd van de intentie tot het voeren van een juridische procedure en verzocht om toch de openstaande schulden te betalen.

 

Hierna kan de zaak worden ingediend bij de rechtbank. Indien er tevens een verzoek wordt gedaan tot inbeslagname van activa, is het volgens het Chinees recht vereist dat de schuldeisers een borg betalen. Er zijn bedrijven die voor deze borg kunnen instaan in ruil voor een vergoeding gebaseerd op de omvang van de zaak, die normaal gesproken zeer redelijk is. Chinese rechtbanken zijn het gewend om met zulke partijen te werken.

 

Bewijs in de vorm van documentatie is voor een dergelijke gerechtelijke procedure in China de sleutel tot succes. Chinese rechtbanken baseren hun oordeel in grote mate op ingebrachte documentatie en de regelingen rondom de toelaatbaarheid kunnen erg streng zijn. De meest gebruikte strategie in Chinese procedures is het betwisten of omvormen van de feiten die niet (voldoende) zijn bewezen in ingebrachte documentatie. Het is dan ook van vitaal belang om de juiste documenten, in de juiste vorm, te verzamelen en te gebruiken in de juridische procedure. Een aantal van de criteria zijn:

 

  • Documenten moeten gepresenteerd worden in hun originele vorm.
  • Alle buitenlandse documenten moeten worden gecertificeerd door een notaris, gelegaliseerd door de Chinese ambassade in het betreffende land en vertaald naar het Chinees.
  • Digitale correspondentie moet worden gecertificeerd door een openbaar notariskantoor of direct op een computerscherm worden gepresenteerd.
  • Alle documenten moeten zijn getekend en gestempeld met de betreffende officiële bedrijfsstempels (al zijn er wel opties voor de verdere verificatie indien dit niet het geval is).

Het is interessant om te weten dat Chinese rechters vaak hun mobiele telefoonnummer verstrekken aan de advocaten van beide partijen wat het mogelijk maakt om contact op te nemen en de relevantie en toepasbaarheid van bepaalde documenten met hen te bespreken.

 

Conclusie

Een aantal belangrijke punten moeten in acht genomen worden bij schuldeninning in China. Ten eerste moet er steeds een nauwkeurige afweging gemaakt worden tussen de baten en kosten van een dergelijke procedure, die lang en duur kan zijn. Ten tweede is het van het grootste belang dat documentatie volledig is en in de juiste vorm wordt ingediend. Veel buitenlandse partijen realiseren zich niet dat dit het vaak het verschil maakt tussen winnen en verliezen. Bovendien is het belangrijk om de mogelijkheid om persoonlijk contact op te nemen met de rechters van de zaak te benutten, zij geven vaak praktisch en bruikbaar advies. Ten laatste is het goed om te weten dat lokaal protectionisme een steeds minder grote rol speelt in (eenvoudige) geschillen, dit geldt met name voor de grotere steden.

 

Klik hier om het volledige artikel te downloaden.

Wil je nieuws en updates direct in je mailbox ontvangen? Schrijf je in voor onze nieuwsletter. Of volg ons op LinkedIn of op WeChat.

Key contacts

Jan Holthuis

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+86 (0)21 61730388

Li Jiao

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+86 (0)21 60836813

Gerelateerd nieuws