Internationaal

Internationale praktijkgroepen

28-01-2021

Europese Dag van de Privacy

In 2007 heeft de Raad van Europa 28 januari uitgeroepen tot Europese Dag van de Privacy (Dataprotectiedag / Data Protection Day). Gekozen is voor de dag waarop in 1981 het Dataprotectieverdrag werd ondertekend.

Als gevolg van de technologische ontwikkelingen in de afgelopen decennia, in het bijzonder de explosief toegenomen mogelijkheden om data te verwerken, zijn persoonsgegevens een commercieel belangrijk product geworden. Allerlei partijen, niet enkel beperkt tot Google en Facebook, zijn geïnteresseerd in het oogsten van persoonsgegevens ten behoeve van bijvoorbeeld targeted marketing of politieke beïnvloeding, met als sprekend voorbeeld Cambridge Analytica. Deskundigen verkondigen dat op basis van analyse van onze persoonsgegevens aanbieders onze wensen en behoeften soms beter kennen dan wij die zelf kennen. Daarnaast kunnen onze gangen worden gevolgd via mobiele telefoons en de alom in de publieke ruimte aanwezige camera’s.

Al deze ontwikkelingen hebben veel comfort en gemak gebracht, maar hebben als keerzijde onze privacy sterk onder druk gezet. De EU heeft een belangrijke stap gezet met de invoering in 2018 van de Algemene Verordening Persoonsgegevens, de AVG, die uitgaat van het principe dat ieder individu het recht heeft op controle op het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens. Hoewel de invoering van de AVG tot veel praktische problemen heeft geleid, heeft de AVG er wel toe geleid dat veel organisaties zich er meer bewust van zijn geworden dat persoonsgegevens van klanten, werknemers of patiënten met de nodige zorgvuldigheid moeten worden verzameld en verwerkt. Tevens hebben individuen het recht in te zien welke gegevens over hen zijn verzameld, wat daarmee wordt gedaan en deze indien nodig te doen corrigeren of verwijderen of mee te nemen naar een andere provider.

Iedere tijd brengt ook zijn eigen privacyvraagstukken met zich mee. Mag een werkgever van werknemers verlangen aan te geven of zij gevaccineerd zijn tegen COVID-19? Mogen camerabeelden van relschoppers worden gedeeld in de media? Mag je als bedrijf persoonsgegevens naar andere landen, zoals bijvoorbeeld het Verenigd koninkrijk sturen voor verwerking? Vragen die ook maatschappelijk veel discussie kunnen oproepen.  

Het is goed jaarlijks - in onze positie als consument, patiënt, werkgever, werknemer of klant - stil te staan bij het belang van onze privacy en die van anderen en wat we kunnen doen om daar op een integere en juridisch correcte wijze mee om te gaan. De Europese Dag van de Privacy is daarvoor de uitgelezen dag!

Key contacts

Philip ter Burg

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4828

Follow us!
Subscribe newsletter LinkedIn

Gerelateerd nieuws