buren-chinalegalangle-rightangle-left

Internationaal

Internationale praktijkgroepen

24-05-2019

Faillissement De Roo Taxi B.V.

Naaldwijk, 24 mei 2019 - De Rechtbank Den Haag heeft op dinsdag 21 mei 2019 het faillissement uitgesproken van De Roo Taxi B.V. Martijn Vermeeren, advocaat bij Buren, is in dit faillissement als curator aangesteld.
 
De Roo Taxi 
De Roo Taxi is in 1929 opgericht als Droog Taxi en in 1974 overgenomen door Gerard de Roo. In oktober 2017 nam De Roo Taxi de failliete taxicentrale Deltax over. Binnen De Roo groep verricht De Roo Taxi uitsluitend taxi activiteiten (niet de autoverhuur en lease), vooral in leerlingen- en speciaal zorgvervoer. Het bedrijf heeft 119 werknemers in dienst. Daarnaast maakt zij gebruik van uitzendkrachten.

Doorstart en voortzetten bedrijf 
De curator onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor een doorstart en zal de komende tijd het bedrijf open houden. Daartoe heeft de curator reeds met belanghebbende partijen en stakeholders afspraken gemaakt. Diverse geïnteresseerden hebben zich inmiddels bij de curator gemeld. Overige geïnteresseerde partijen in een doorstart kunnen contact opnemen met de curator. Dit kan per e-mail  of telefonisch via 070-318 42 00.
 
Gevolgen voor werknemers
Zoals gebruikelijk bij een faillissement zal de curator vermoedelijk de arbeidsovereenkomsten met alle werknemers moeten opzeggen. De curator heeft al enkele bijeenkomsten gehad om het personeel uitgebreid te informeren. Gedurende de opzegtermijn van maximaal 6 weken blijven de werknemers in dienst én aan het werk voor De Roo Taxi. Zij krijgen in beginsel hun salaris en vakantiegeld over deze resterende periode betaald via de UWV loongarantieregeling. De curator heeft het UWV reeds ingelicht. UWV start zo snel mogelijk een registratieprocedure om de salarissen te kunnen uitbetalen. 

Gevolgen voor klanten en leveranciers
Vooralsnog blijft het bedrijf gewoon open en worden klanten bediend. Voor informatie kunnen klanten en leveranciers zich tot de curator of zijn kantoorgenoten wenden.

Key contacts

Martijn Vermeeren

Managing Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Key contacts

Martijn Vermeeren

Managing Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Gerelateerd nieuws