Internationaal

Internationale praktijkgroepen

07-12-2021

Nadere nota: behandeling wetsvoorstel Tijdelijk wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen voorlopig ‘on hold’

Eerder schreven wij al een alert over het wetsvoorstel Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen. Dit wetsvoorstel moet het onder omstandigheden mogelijk maken dat een werkgever van werknemers, zzp’ers en vrijwilligers een zogenoemd coronatoegangsbewijs (ctb) verlangt. In dit alert geven wij u een update over de voortgang van het wetsvoorstel.

Gisteren is het wetsvoorstel besproken tijdens een procedurevergadering van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook de nota naar aanleiding van het verslag kwam hierbij aan bod. In de nota naar aanleiding van het verslag heeft de Minister van VWS mede namens de Staatssecretaris van VWS en de Ministers van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken gereageerd op de vragen, opmerkingen en zorgen van de leden van de commissie. De Minister erkent in de nota dat de maatregelen omtrent het ctb controversieel zijn, maar benadrukt het belang daarvan:

“De regering beseft dat de genoemde maatregelen om verschillende redenen op weerstand kunnen stuiten en een zorgvuldige afweging van belangen vergen. Het Outbreak Management Team (hierna: OMT) wees in zijn advies naar aanleiding van de 128e bijeenkomst echter op de verslechterende epidemiologische situatie en de noodzaak om voorbereidingen te treffen voor eventueel verzwarende maatregelen. Dit advies was aanleiding om voornoemde wetsvoorstellen met de nodige spoed tot stand te brengen en daarmee het huidige instrumentarium met de genoemde instrumenten aan te vullen.”

Tijdens de procedurevergadering is besloten dat de commissie voor VWS naar aanleiding van de nota naar aanleiding van het verslag een nader verslag zal inbrengen. De inbrengdatum voor het nader verslag is vastgesteld op 5 januari a.s. De Minister van VWS is verzocht om uiterlijk op 10 januari a.s. zijn reactie in de vorm van een nota naar aanleiding van het nader verslag aan de Tweede Kamer te zenden. Daarna zal op 11 januari nogmaals een procedurevergadering plaatsvinden.

Het ziet er dus naar uit dat het tot 5 januari a.s. relatief stil zal blijven rondom het wetsvoorstel Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen. Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel en de te verwachten gevolgen voor werkgevers.

Indien wij behulpzaam kunnen zijn of indien u naar aanleiding van het bovenstaande vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Suzan van de Kam of één van onze andere arbeidsrechtspecialisten.

Key contacts

Suzan van de Kam

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4297

Volg ons!
Subscribe newsletter LinkedIn

Gerelateerd nieuws