Internationaal

Internationale praktijkgroepen

05-01-2017

Roam like at home – over de verdere verlaging van de roaming tarieven binnen de EU

De tarieven voor mobiel bellen, sms'en en internetten binnen de Europese Unie zijn sinds de invoering van de Roaming Verordening (EU 531/2012) in 2007 reeds drastisch gedaald. Vanaf 15 juni 2017 kunnen roamende klanten in alle EU-lidstaten zonder extra kosten bellen, sms-en en internetten, beter bekend als het "roam like at home" principe.

Sinds 2007 zijn de soms exorbitant hoge tarieven voor roaming (mobiel bellen, sms-en en internetten in het buitenland) binnen de Europese Unie aan banden gelegd. Zo zijn er maximumtarieven voor roaming opgenomen in de Roaming Verordening en dienen roamende klanten op verschillende wijzen door hun telecomprovider gewaarschuwd te worden om een zeer hoge telefoonrekening op vakantie te voorkomen.

Dit wordt allereerst bewerkstelligd door een roamende klant bij iedere grensovergang te informeren over de ter plaatse geldende telecomtarieven. Ook moet de telecomprovider waarborgen dat zonder uitdrukkelijke toestemming van de roamende klant een bepaald maximumbedrag aan telecomkosten buiten de bundel niet mag worden overschreden. Hiertoe dient de telecomprovider meerdere maximumbedragen en/of volumeplafonds voor te stellen aan haar klanten, waarbij in ieder geval één van de maximumbedragen en/of volumeplafonds in de nabijheid van EUR 50 aan telecomkosten buiten de bundel dient te liggen.

Indien de consument geen andere keuze heeft doorgegeven, geldt het maximumbedrag van rond de EUR 50. In het geval dat de consument in de buurt van dit verbruiksbedrag komt, dient de telecomprovider de consument tweemaal te informeren, de eerste maal indien de roamende klant 80% van dit maximumbedrag heeft bereikt en de tweede maal bij 100%. Indien 100% van het maximumbedrag wordt bereikt, dient de telecomprovider de roamende klant af te sluiten. In een dergelijk geval kan de roamende klant verzoeken om de levering van telecomdiensten te hervatten, waarna de telecomprovider de netwerkverbinding dient te herstellen en de kosten verder zullen oplopen.

In oktober 2016 stemde het Europees Parlement in met het afschaffen van extra kosten voor roaming binnen de Europese Unie. Deze verdere prijsverlaging zal vanaf 15 juni 2017 van kracht worden. Hierdoor is na eerdere prijsverlagingen de laatste stap gezet om de tarieven voor roaming in de gehele Europese Unie te harmoniseren.

De tarieven worden als volgt verlaagd. Vanaf 1 juli 2014 kostte bellen nog 19 eurocent per minuut, per 30 april 2016 bedroeg een minuut bellen slechts het binnenlandse tarief + maximaal 5 eurocent per minuut extra, vanaf 15 juni 2017 mag slechts nog het binnenlandse tarief worden berekend. Sms'en kostte vanaf 1 juli 2014 5 eurocent per bericht, per 30 april 2016 slechts nog 1 eurocent per bericht en vanaf 15 juni 2017 mag opnieuw slechts nog het binnenlandse tarief worden berekend. Ten slotte zijn ook de tarieven voor internetten in het buitenland drastisch verlaagd. Zo kostte 1 MB internet per 1 juli 2014 nog 20 eurocent, per 30 april 2016 kostte 1 MB internet nog slechts het binnenlandse tarief + maximaal 5 eurocent extra en vanaf 15 juni 2017 kost internetten slechts nog het binnenlandse tarief.

Hierbij dienen wij de kanttekening te plaatsten dat de maximumtarieven slechts gelden bij roaming binnen de EU. In geval van roaming buiten de EU gelden nog steeds exorbitant hoge tarieven, waarbij de kosten van internet kunnen oplopen tot een bedrag van EUR 10 per MB! In een dergelijk geval geldt wel dat de telecomprovider op grond van de Roaming Verordening de roamende klant dient af te sluiten bij roaming boven het ingestelde maximumbedrag van rond de EUR 50, ook wanneer de roamende klant zich buiten de EU bevindt.

Gerelateerd nieuws