Internationaal

Internationale praktijkgroepen

02-04-2020

Dutch Scheme op schema?

Het coronavirus (covid-19) heeft wereldwijd en in Nederland een ongekende impact. Naast de door de Nederlandse overheid getroffen forse maatregelen is sanering van schulden bij bedrijven noodzakelijk om onnodige faillissementen te voorkomen. Daarbij kan snelle invoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) helpen.

Na een lang en gedegen voorbereidingstraject – waarbij ook is gekeken naar de buitenlandse Scheme of Arrangement en de Chapter 11 procedures – heeft minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker op 5 juli 2019 het wetsvoorstel voor een Dutch Scheme ingediend bij de Tweede Kamer. Invoering van de WHOA zorgt – kort gezegd – voor een herstructureringstool waarbij een bedrijf zijn schulden kan saneren via een onderhands akkoord met zijn schuldeisers en/of aandeelhouders. De rechter kan het akkoord vervolgens homologeren (goedkeuren). Deze homologatie zorgt ervoor dat het akkoord verbindend is voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Dat betekent dat ook schuldeisers en/of aandeelhouders die tegen het akkoord hebben gestemd, daaraan toch gebonden zijn. Met de WHOA wordt een dwangakkoord buiten faillissement mogelijk.

Veel bedrijven die in de kern gezond zijn, dreigen in deze tijden van covid-19 aan hun schuldenlast failliet te gaan. Snelle invoering van de WHOA is daarom geboden. De WHOA is immers met name bedoeld voor bedrijven die in de kern levensvatbaar zijn, maar vanwege een abnormale schuldenlast toch insolvent dreigen te raken. Bedrijven kunnen via een dwangakkoord hun schuldenpositie weer beheersbaar maken, terwijl de WHOA er ook in voorziet dat schuldeisers niet minder krijgen dan in een faillissementssituatie. Dat is goed voor de economie, terwijl zo veel als mogelijk banen behouden blijven.

In deze uitdagende tijden van covid-19 is het van belang om met de WHOA als saneringstool onnodige faillissementen te voorkomen. Daarom heeft een groep insolventiejuristen onlangs in een open brief de politiek opgeroepen haar verantwoordelijkheid te nemen en de WHOA snel in te voeren.  Een aantal Kamerleden poogt nu echter via een aantal amendementen de WHOA te wijzigen teneinde misbruik van de WHOA te voorkomen. Daarmee lijkt een nu zo in de praktijk gewenste wijziging van de Faillissementswet alsnog vertraging op te lopen.

Wel prijkt de WHOA op een lijst van spoedeisende wetsvoorstellen (met een gewenste inwerkingtreding per 1 juli 2020). Het is te hopen dat tijdens deze coronacrisis met al haar negatieve effecten de invoering van de Dutch Scheme in ieder geval op schema blijft (en mogelijk sneller gaat).

Dit artikel van Ruud Brunninkhuis werd ook gepubliceerd op Mr. Online

Key contacts

Ruud Brunninkhuis

Senior Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Key contacts

Ruud Brunninkhuis

Senior Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Volg ons!
Inschrijven nieuwsbrief LinkedIn

Gerelateerd nieuws