Internationaal

Internationale praktijkgroepen

02-03-2023

Energie-intensieve MKB-ondernemingen kunnen per 21 maart 2023 energiesteun aanvragen

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) is inmiddels nader uitgewerkt en goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Op 28 februari is de TEK in de Staatscourant gepubliceerd.

De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten in verhouding tot de totale omzet minimaal 7% zijn. Voor een introductie van de TEK verwijzen wij u graag naar ons eerdere bericht.

De TEK wordt opengesteld van 21 maart 2023 tot en met 2 oktober 2023. Vanaf 21 maart 2023 kunt u met terugwerkende kracht aanvragen indienen voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023.

De Europese Commissie moet nog akkoord geven op de regeling.

Voorwaarden
De TEK kent de volgende voorwaarden:

 • Uw onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie.
 • Uw onderneming is in Nederland gevestigd en staat met handelsnaam ingeschreven bij het Handelsregister van de KVK.
 • Uw onderneming is uiterlijk op 31 december 2022 ingeschreven bij het Handelsregister van de KVK.
 • Uw onderneming is een energie-intensieve mkb-onderneming, waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedragen (de energie-intensiteitseis).
 • U heeft een zakelijk energiecontract (het contract staat op naam van uw onderneming).

Verder kent de TEK-regeling nog de volgende aanvullende voorwaarden:

 • Indien u tegemoetkoming heeft ontvangen via het prijsplafond, dan wordt dit in mindering gebracht op de TEK-subsidie.
 • Indien u elektriciteit levert aan het net, dan gaat dit van uw energieverbruik af.

Stichtingen, verenigingen en overige instellingen die voldoen aan bovenstaande voorwaarden komen ook in aanmerking voor TEK-subsidie.

Energie-intensiteitseis
Er wordt vooraf bepaald of u aan de energie-intensiteitseis voldoet. Dit gaat als volgt:

 • RVO ontvangt een schatting van uw jaarverbruik van uw netbeheerder: het standaardjaarverbruik (SJV) in m3 gas en de standaardjaarafname (SJA) in kWh elektriciteit.
 • RVO rekent met een gemiddelde prijs van energie. Deze modelprijs is door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgesteld op € 2,41 per m3 gas en € 0,59 per kWh elektriciteit.

Vervolgens voldoet u aan deze eis als uw energiekosten minimaal 7% bedragen ten opzichte van uw totale omzet. De omzet wordt bepaald aan de hand van de omzetgegevens over het jaar 2022 uit uw aangiften omzetbelasting.

Hoe wordt de tegemoetkoming berekend?
De tegemoetkoming is 50% van de kostenstijging van uw energieverbruik. Wel moet uw kostenstijging hoger zijn dan EUR 1,19/m³ gas en EUR 0,35/kWh elektriciteit. Dit wordt de drempelprijs genoemd.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • De tegemoetkoming bedraagt maximaal EUR 160.000;
 • U krijgt maximaal 50% van uw totale energiekostenstijging (boven de drempelprijs) vergoed; en
 • Omdat deze tegemoetkoming onder de Europese staatssteunregels valt, wordt gekeken naar het totaalbedrag per onderneming (niet per energiecontract of per locatie).

Onze ervaring met RVO
Onze ervaring leert dat het aanvragen van een steunmaatregel bij RVO vaak geen probleem is. Bij de vaststelling van de tegemoetkoming kan echter discussie ontstaan over hoe de gestelde voorwaarden van de regeling geïnterpreteerd moeten worden. Dit kan uiteindelijk resulteren tot een afwijzing van een aanvraag. Hierna kunt u overwegen om bezwaar, en in een later stadium eventueel beroep, in te stellen tegen de beslissing.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?
Twijfelt u of u aan de gestelde voorwaarden van de TEK-regeling voldoet? Dan helpen wij u graag. Met name de voorwaarden ten aanzien van de Europese MKB-definitie, de energie-intensiteitseis of de omzetbepaling kunnen in bepaalde situaties lastig zijn om te beoordelen.

Onze advocaten en belastingadviseurs hebben de krachten gebundeld en hebben inmiddels diverse successen weten te boeken in bezwaar- en beroepsprocedures tegen afgewezen of teruggevorderde steunmaatregelen (zoals de NOW, TVL, en (voor de retailers) VGD en evenementensubsidie, de TRSEC). Daarnaast hebben wij al meerdere cliënten met liquiditeitsproblemen geholpen door goede betalingsregelingen, schuldsaneringsregelingen of crediteurenakkoorden overeen te komen.

Wilt u weten of uw onderneming binnen de reikwijdte van de TEK-regeling valt en wat in dat geval de vervolgstappen zijn? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Key contacts

Stefan van Wijk

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Edwin van den Broek

Senior Associate | Belastingadviseur
Stuur mij een e-mail
+ 31 (0)70 318 4200

Hannah de Waard

Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Volg ons! 
Aanmelden nieuwsbrief LinkedIn

Gerelateerd nieuws