buren-logoburen-chinalegalangle-rightangle-left

Internationaal

Internationale praktijkgroepen

23-11-2020

Ilse van Vloten winnaar van de BUREN Scriptieprijs voor Insolventierecht 2020

Dit jaar loofde BUREN in samenwerking met Celsus Juridische Uitgeverij voor de derde keer de BUREN Scriptieprijs voor Insolventierecht uit voor de beste scriptie op het gebied van het insolventierecht. De uitreiking van de prijs vond dit jaar, wegens de huidige pandemie, volledig online plaats op 19 november jl. De winnaar van de BUREN Scriptieprijs voor Insolventierecht 2020 is Ilse van Vloten met de scriptie ‘Doorbraak van bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement naar de buitenlandse tweedegraads (rechtspersoon-)bestuurder via de Insolventieverordening 2015’, geschreven aan de Universiteit Leiden.

Genomineerden
Voor de scriptieprijs waren in totaal vijf scripties genomineerd. Naast de scriptie van Ilse van Vloten waren dat de volgende:

  • Esther Bastein met de scriptie ‘Het aansprakelijkheidsrisico van opereren in de stilte voor de storm. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de persoonlijke aansprakelijkheid van de beoogd curator’.
  • Lauran van Hoof met de scriptie ‘Het faillissement failliet? Een onderzoek naar de invloed van de WHOA op het faillissement als fixatiepunt in benadeling van schuldeisers‘.
  • Gijs de Koning met de scriptie ‘Het faillissement van een zorginstelling. In hoeverre kan de Nederlandse wetgever bij het aanpassen van de Faillissementswet teneinde de curator het maatschappelijk belang te laten dienen in het faillissement van Nederlandse zorginstellingen bepalingen uit de Amerikaanse Bankruptcy Code als voorbeeld nemen?’.
  • Jan Nouwen met de scriptie ‘Haastige spoed is zelden goed Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de inspraak en bescherming van schuldeisers onder de WHOA en Chapter 11’.

Het juryrapport
Het oordeel van de jury over de winnende scriptie van Ilse van Vloten luidt als volgt: “De lengte van de titel van haar scriptie (Doorbraak van bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement naar de buitenlandse tweedegraads (rechtspersoon-)bestuurder via de Insolventieverordening 2015) geeft al aan dat het een complexe studie is. De vennootschapsrechtelijke norm, die we in Nederland kennen, effect geven in de relatie van met een bestuurder-rechtspersoon. Daarbij is het mogelijk dat die norm (of wellicht twee ex art. 2:11 BW en art. 2:248 BW) of het verband waarop zij wordt toegepast niet door hetzelfde recht worden beheerst. Ook rijst de vraag welke rechter bevoegd is. Het perspectief van de auteur is de toepassing van de Europese Insolventieverordening.

Mevrouw Van Vloten knipt haar hoofdvraag in vier duidelijke deelvragen op, gebruikt goed de literatuur over het onderwerp, analyseert helder enkele gevallen uit de rechtspraak, ook die van het Europese Hof, en werkt gedachten op een weloverwogen, evenwichtige wijze uit.

De vraag ‘Kan een buitenlandse tweedegraads (rechtspersoon-)bestuurder via art. 6 en 7 Insolventieverordening 2015 aansprakelijk gesteld worden voor een vordering op grond van art. 2:11 jo. 2:138/2:248 BW?’ beantwoordt zij volmondig met ‘ja’ en zij is niet beschroomd om de conclusie te trekken dat de Hoge Raad het in arresten uit 2011 en 2013 verkeerd heeft gezien. Haar komt de scriptieprijs toe.”

Eervolle vermelding
De jury heeft een eervolle vermelding toegekend aan de scriptie van Jan Nouwen (Erasmus Universiteit Rotterdam).

De jury
De jury bestond uit prof. mr. B. Wessels, emeritus hoogleraar internationaal insolventierecht aan de Universiteit van Leiden, H.J. de Kloe, universitair docent Insolventierecht aan de Universiteit van Rotterdam en M.J.H. Vermeeren, advocaat en partner herstructurering en insolventie bij BUREN.

Scripties
Klik hier voor de scriptie van Ilse van Vloten
Klik hier voor de scriptie van Esther Bastein
Klik hier voor de scriptie van Lauran van Hoof
Klik hier voor de scriptie van Gijs de Koning
Klik hier voor de scriptie van Jan Nouwen

Key contacts

Martijn Vermeeren

Managing Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 70 318 4200

Ruud Brunninkhuis

Senior Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 70 318 4200

Key contacts

Martijn Vermeeren

Managing Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 70 318 4200

Ruud Brunninkhuis

Senior Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 70 318 4200

Volg ons!
Instagram