buren-chinalegalangle-rightangle-left

Internationaal

Internationale praktijkgroepen

01-05-2018

Let op de gevolgen van premieheffing, ook na een doorstart in faillissement

Bij een (klassieke) doorstart van een onderneming in faillissement denk je niet onmiddellijk aan eventuele gevolgen voor de heffing van sociale premies. De bepalingen die zien op bescherming van rechten van werknemers bij een overgang van onderneming zijn immers niet van toepassing in geval van faillissement. Dit is echter anders bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en specifiek voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Dat betekent dat ook in het geval van een doorstart in faillissement voor de WGA wél getoetst moet worden of sprake is van overgang van onderneming.

In ons laatste alert gaan wij hier nader op in. Klik hier om het alert te lezen.

Key contacts

Ruud Brunninkhuis

Senior Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Key contacts

Ruud Brunninkhuis

Senior Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Gerelateerd nieuws