Internationaal

Internationale praktijkgroepen

24-11-2021

Nordine Lgarah winnaar van de BUREN Scriptieprijs voor Insolventierecht 2021

Dit jaar loofde BUREN in samenwerking met Celsus Juridische Uitgeverij voor de vierde keer de BUREN Scriptieprijs voor Insolventierecht uit voor de beste scriptie op het gebied van het insolventierecht. De uitreiking van de prijs vond dit jaar, wegens de huidige pandemie, volledig online plaats op 24 november jl. De winnaar van de BUREN Scriptieprijs voor Insolventierecht 2021 is Nordine Lgarah met de scriptie ‘De samenloop tussen de actio Pauliana en artikel 2:334u BW: een verwelkt muurbloempje?’, geschreven aan de Universiteit Leiden.

Genomineerden
Voor de scriptieprijs waren in totaal vier scripties genomineerd. Naast de scriptie van Nordine Lgarah waren dat de volgende:

  • Dionne Dimitrakarakos met de scriptie ‘Het civielrechtelijk bestuursverbod: een evaluatie’, geschreven aan de Universiteit Maastricht.
  • Klaas Ooms met de scriptie ‘Pre-pack: laat de vlinder maar vliegen!’, geschreven aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
  • Saar Vinke met de scriptie ‘De gesecureerde schuldeiser in de WHOA: een pas op de plaats?’, geschreven aan de Universiteit Leiden.

Het juryrapport
De heer Lgarah gaat in zijn scriptie in op de verhouding tussen de splitsing van rechtspersonen en de pauliana. Eerst bespreekt hij op hoog niveau de basis van beide onderwerpen. Daarna komen beide onderwerpen bij elkaar, bespreekt hij verschillende visies op deze samenloop en neemt hij zelf een afgewogen standpunt in.

De onderwerpen die worden besproken in de scriptie zijn erg technisch en complex. Op zichzelf is de splitsingsregeling al vrij complex. Door de verhouding met Europees recht wordt die complexiteit alleen maar versterkt. Ook voor pauliana geldt dat dit door velen gezien wordt als een ingewikkelde regeling. Een van de ingewikkeldste aspecten van die al ingewikkelde regeling is de relatieve werking van de pauliana. Juist de verhouding met Europees recht en de relatieve werking van de actio pauliana komen prominent aan bod in deze scriptie en worden op een diepgravende manier behandeld en bij elkaar gebracht.

De heer Lgarah behandelt niet alleen de kernthema’s van zijn scriptie op een zorgvuldige manier, maar besteedt ook veel aandacht aan zijn onderzoeksmethode en de uitstapjes die hij in zijn scriptie maakt. Dat begint al in de inleiding met een mooi uitstapje naar het Romeins recht. Ook de bespreking van het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie en richtlijnconforme uitleg getuigen van een goede beheersing van de materie. Niet onvermeld mag blijven dat de heer Lgarah zelfs een cursus Italiaans heeft gevolgd om voor zijn scriptie Italiaanse bronnen te raadplegen. Het onderzoek is ook nog eens op een gestructureerde wijze en met veel souplesse op papier gezet.

Eervolle vermelding
De jury heeft een eervolle vermelding toegekend aan de scriptie van Klaas Ooms. De jury meent dat deze scriptie een heldere uiteenzetting bevat van de pre-pack en de arbeidsrechtelijke aspecten die daarmee samenhangen. Mede op basis van een rechtsvergelijking met het Verenigd Koninkrijk worden nuttige aanbevelingen gedaan. De studie is breed opgezet en goed gedocumenteerd en behandelt een onderwerp dat van groot belang is voor de praktijk in lijn daarmee ook op een praktische manier.

De jury
De jury bestond uit prof. mr. H. Koster, wetenschappelijk directeur en hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit van Leiden, H.J. de Kloe, universitair docent Insolventierecht aan de Universiteit van Rotterdam en M.J.H. Vermeeren, advocaat en partner herstructurering en insolventie bij BUREN.

Scripties
Klik hier voor de scriptie van Nordine Lgarah
Klik hier voor de scriptie van Klaas Ooms
Klik hier voor de scriptie van Dionne Dimitrakarakos
Klik hier voor de scriptie van Saar Vinke

Key contacts

Ruud Brunninkhuis

Senior Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Martijn Vermeeren

Managing Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Gerelateerd nieuws