Internationaal

Internationale praktijkgroepen

23-11-2018

Ramon Vastmans winnaar van de Buren Scriptieprijs voor Insolventierecht 2018

Dit jaar loofde Buren in samenwerking met Celsus Juridische Uitgeverij voor het eerst de Buren Scriptieprijs voor Insolventierecht uit voor de beste scriptie op het gebied van het insolventierecht. De uitreiking van deze prijs vond plaats op 22 november op het kantoor van Buren in Den Haag. De unaniem gekozen winnaar van de Buren Scriptieprijs voor Insolventierecht 2018 is Ramon Vastmans met de scriptie ‘De positie van de licentienemer bij faillissement van de licentiegever’ (Radboud Universiteit). Buren heeft de Scriptieprijs voor Insolventierecht in het leven geroepen ter bevordering van het enthousiasme en de belangstelling voor het insolventierecht in de breedste zin.

Inschrijving voor de scriptieprijs was mogelijk voor studenten die studeren aan een Nederlandse Universiteit, die hun scriptie hebben geschreven op het gebied van insolventierecht en is beoordeeld met een 8 of hoger.

Genomineerden
Voor de scriptieprijs zijn in totaal 4 scripties genomineerd. Naast Ramon Vastmans hebben de volgende kandidaten zich gekwalificeerd;

  • Steffie van den Bosch met de scriptie “De Pre-pack in de Nederlandse praktijk: Een empirisch onderzoek vanuit economisch perspectief”. 
  • Mike Smeets met zijn scriptie “De pijler fraudebestrijding van het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht in het licht van het nemo-tenetur beginsel”  
  • Noëlle van Steenoven met de scriptie ‘ De Wet versterking positie curator”.
     

Het juryrapport
Het juryrapport voor de winnende scriptie van Ramon Vastmans luidt als volgt “Ramon Vastmans kiest een telkens belangrijker wordend thema van het licentiëren van IP-rechten tot onderwerp. De auteur ontwikkelt een heldere, brede vraagstelling, etaleert een brede kennis over het onderwerp, biedt een diepgaande behandeling van wetgeving, rechtspraak en literatuur en hoe deze worstelen met het vermogensrechtelijk inkaderen van een licentie, de rechtspositie van de licentienemer ten opzichte van de curator in geval van faillissement en de positie van een licentienemer nadat de curator het desbetreffende IE-recht aan een derde heeft verkocht.  Met behulp van een analytische en kritische bespreking van het Amerikaanse recht op dit punt komt de auteur met enkele bruikbare voorstellen tot verbetering van de Nederlandse wetgeving.

Eervolle vermelding
De eervolle vermelding voor de scriptieprijs ging dit jaar naar de scriptie van Steffie van den Bosch (Tilburg University).

De jury
De jury bestond uit prof. mr. B. Wessels, emeritus hoogleraar internationaal insolventierecht aan de Universiteit van Leiden, mr. H.J. de Kloe, universitair docent Insolventierecht aan de Universiteit van Rotterdam en mr. M.J.H. Vermeeren, advocaat en partner herstructurering en insolventie bij Buren.

De scripties
De genomineerde scripties zijn hieronder te downloaden:
Klik hier voor de scriptie van Ramon Vastmans
Klik hier voor de scriptie van Steffie van den Bosch
Klik hier voor de scriptie van Mike Smeets
Klik hier voor de scriptie van Noëlle van Steenoven

 

Key contacts

Ruud Brunninkhuis

Senior Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Martijn Vermeeren

Managing Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Gerelateerd nieuws