Internationaal

Internationale praktijkgroepen

Jan Greijdanus

Counsel | Kandidaat-notaris

Jan Greijdanus, kandidaat-notaris (in Nederland) bij BUREN, is gespecialiseerd in (grensoverschrijdende) (her)structureringen, corporate governance en de ondernemingsrechtelijke aspecten van M&A transacties. Jan heeft specifieke ervaring in het vastgoedrecht en adviseert cliënten, zoals vastgoedholdings en -fondsen, op het snijvlak van ondernemings- en vastgoedrecht.

Jan is afgestudeerd in privaatrecht (2010) en in notarieel recht (2011) aan de Rijksuniversiteit van Groningen. In 2015 heeft hij de Beroepsopleiding Notariaat voltooid. In 2018 rondde Jan de postacademische specialisatieopleiding ‘Vennootschaps- en Ondernemingsrecht’ van de Grotius Academie succesvol af.

Lidmaatschappen

 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
 • Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat (VON)

Publicaties:

 • Rechtspraak Ondernemingsrecht, december 2023 (RO 2024/25) - Bewerking van een vonnis van de rechtbank Amsterdam van 22 december 2023: behoort een (minderheidsaandeelhouder van een) commanditaire vennoot/certificaathouder tot de kring van artikel 2:8 lid 1 BW? Geen toepassing van art. 3:305a BW op STAK die slechts belangen van de vennootschap en de certificaathouder “zo goed mogelijk moet waarborgen”?
  ECLI:NL:RBAMS:2023:8338
 • Rechtspraak Ondernemingsrecht, november 2023 (RO 2024/5) - Bewerking van een vonnis van de rechtbank Gelderland van 1 november 2023: is een vereffenaar persoonlijk aansprakelijk voor schade van een schuldeiser van een ontbonden stichting die is ontstaan door het nalaten van de vereffening?
  ECLI:NL:RBGEL:2023:5895
 • Rechtspraak Ondernemingsrecht, januari 2023 (RO 2023/41) - Bewerking van een vonnis van de rechtbank Amsterdam van 18 januari 2023: is aandeelhouder zodanig in zijn rechten/belangen geschaad dat voortduren van aandeelhouderschap niet meer van hem kan worden gevergd?
  ECLI:NL:RBAMS:2023:1372
 • Rechtspraak Ondernemingsrecht, maart 2023 (RO 2023/47) - Bewerking van een vonnis van hof Amsterdam van 7 maart 2023: kan de civiele rechter een tijdelijke bestuurder benoemen en zo ja, welke maatstaf is dan van toepassing?
  ECLI:NL:GHAMS:2023:583
 • Rechtspraak Ondernemingsrecht, juni 2023 (RO 2023/65) - Bewerking van een vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 15 juni 2023: vereist levering bij uitwinning van beslagen aandelen een notariële akte?
  ECLI:NL:RBZWB:2023:4178
 • Rechtspraak Ondernemingsrecht, september 2023 (RO 2023/79) - Bewerking van een vonnis van de rechtbank Rotterdam van 14 september 2023: kan de vereffening van een vennootschap worden heropend uitsluitend met het oog op de doorhaling van een hypothecaire inschrijving met analoge toepassing van art. 2:23c BW?
  ECLI:NL:RBROT:2023:8518

Ervaring

Gerelateerd nieuws