Internationaal

Internationale praktijkgroepen

21-07-2021

Checklist M&A-aspecten | Is uw M&A-deal Corona-proof?

De effecten van de Corona-crisis zullen nog lang nadat het virus is verslagen voortduren. Zowel verkopers als kopers moeten zich voorbereiden om nieuwe transacties Corona-proof te maken.

Wij schreven al eerder een uitgebreid artikel over de invloed van de coronacrisis op lopende, afgeronde en toekomstige M&A transacties.

De M&A specialisten van BUREN hebben een praktische checklist opgesteld. Deze checklist ziet op M&A -aspecten die tijdens de corona-crisis in aanmerking genomen moeten worden.

De checklist zal de komende maanden worden herzien en uitgebreid worden naarmate we meer te weten komen over welke andere juridische gevolgen Corona zal hebben voor bedrijven en voor fusies en overnames.

Neem gerust contact op met een van de contactpersonen om toekomstige  updates op te vragen (laatste update juli 2021).

Download de checklist

Deze checklist is niet alomvattend en onderhevig aan verandering.

Key contacts

Paul Josephus Jitta

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 333 8395

Friederike Henke

Hoofd German Desk | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 333 8390

Volg ons!
Subscribe newsletter  LinkedIn

Gerelateerd nieuws