Internationaal

Internationale praktijkgroepen

28-10-2021

Tax Alert | Update - Belastingmaatregelen 2022

Op 15 oktober is de tweede nota van wijziging van het belastingplan 2022 gepubliceerd. Voor een overzicht van de belangrijkste belastingmaatregelen van het belastingplan 2022 verwijzen wij naar onze Tax Alert van 22 september 2021. De belangrijkste aanpassingen van de tweede nota van wijziging zijn de volgende:

1. Verhoging ‘hoge’ vennootschapsbelastingtarief

Het hoge vennootschapsbelastingtarief voor winsten van meer dan EUR 395.000 wordt verhoogd van 25% naar 25.8% per 1 januari 2022. Het lage vennootschapsbelastingtarief voor winsten tot EUR 395.000 zal 15% bedragen per 1 januari 2022.

Het tarief van de bronbelasting op rente en royalty’s is gekoppeld aan het hoge vennootschapsbelastingtarief en zal dus ook 25.8% bedragen per 1 januari 2022.

2. Aanscherping earningstrippingsmaatregel
De earningstrippingsmaatregel wordt aangescherpt per 1 januari 2022. Op grond van de huidige earningstrippingsmaatregel wordt, in het kort, de aftrekbaarheid van rente beperkt voor zover het saldo van rentelasten en rentebaten meer bedraagt dan het hoogste van 30% van de (gecorrigeerde) winst of EUR 1 miljoen. Op grond van de voorgestelde wijziging wordt het percentage van 30% voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022 verlaagd naar 20%.

De memorie van toelichting meldt dat het verlagen van voorgestelde maatregel de prikkel kan versterken om vennootschappen ‘op te knippen’ om onder de earningstrippingsmaatregel uit te komen. Om een dergelijke prikkel tegen te gaan worden twee mogelijke oplossingen aangedragen: de invoering van een complexe en specifieke anti-misbruik maatregel en een verlaging van de drempel van EUR 1 miljoen. De komende periode zal het kabinet bezien of er aanleiding is om dergelijke maatregelen te nemen.

Tijdens de parlementaire behandeling is aanpassing van de wetsvoorstellen uiteraard nog mogelijk. Heeft u vragen over de voorgestelde plannen en wilt u meer weten over de gevolgen voor uw onderneming? Neemt u dan gerust contact op met een van de contactpersonen.

Key contacts

Cees-Frans Greeven

Managing Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 333 8390

Peter van Dijk

Partner | Advocaat en fiscalist
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4834

IJsbrand Uljée

Senior Associate | Belastingadviseur
Stuur mij een e-mail
+ 31 (0)20 333 8390

Key contacts

Cees-Frans Greeven

Managing Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 333 8390

Peter van Dijk

Partner | Advocaat en fiscalist
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4834

IJsbrand Uljée

Senior Associate | Belastingadviseur
Stuur mij een e-mail
+ 31 (0)20 333 8390

Gerelateerd nieuws