Internationaal

Internationale praktijkgroepen

16-01-2023

Wijzigingen arbeidsrecht 2023

Met ingang van 1 januari 2023 heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden op het gebied van het arbeidsrecht. Hieronder hebben wij een aantal belangrijke wijzigingen voor u op een rij gezet.

Minimumloon omhoog
Het minimumloon is met ingang van 1 januari 2023 met 10,15% gestegen, waardoor het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder uitkomt op EUR 1.934,40 bruto per maand (in juli 2022 bedroeg het minimumloon EUR 1.756,20 bruto). Vanwege de inflatie is dit keer sprake van een extra stijging.

Maximum transitievergoeding neemt toe
Ook de maximale transitievergoeding is verhoogd. De vergoeding bedraagt per 1 januari 2023 maximaal EUR 89.000 bruto of een jaarsalaris als dat laatste bedrag hoger is.

Onbelaste reiskostenvergoeding stijgt
De maximale de onbelaste reiskostenvergoeding is per 1 januari 2023 gestegen van EUR 0,19 per zakelijk gereden kilometer naar EUR 0,21 per kilometer. De vergoeding zal in 2024 naar alle waarschijnlijkheid verder stijgen naar EUR 0,22. Dit betekent dat werkgevers meer onbelast kunnen vergoeden. Zij zijn hier op grond van de wet echter niet toe verplicht.

Hogere onbelaste thuiswerkvergoeding
De thuiswerkvergoeding die werkgevers onbelast mogen verstrekken aan werknemers is met EUR 0,15 omhooggegaan, van EUR 2,00 per dag naar EUR 2,15 per dag.

AOW-leeftijd stijgt
De leeftijd waarop werknemers voor het eerst een AOW-uitkering ontvangen, is per 1 januari 2023 met drie maanden omhooggegaan; van 66 jaar en zeven maanden naar 66 jaar en tien maanden.

Implementatie EU-klokkenluidersrichtlijn
Op 20 december 2022 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet Bescherming Klokkenluiders aangenomen ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn. Dit wetsvoorstel wijzigt de huidige Wet Huis voor Klokkenluiders, op grond waarvan werkgevers met minstens 50 werknemers verplicht zijn om een interne meldregeling op te stellen voor het vermoeden van een misstand (de zogeheten klokkenluidersregeling). De voorgestelde wijzingen betreffen onder meer de afschaffing van de verplichting voor de betrokkene om eerst intern te melden en een aantal nieuwe eisen ten aanzien van de interne meldprocedure. Bedrijven zullen hun klokkenluidersregelingen hier komend jaar op moeten aanpassen, uiteraard nadat de Eerste Kamer met het wetsvoorstel heeft ingestemd.

Wet Werken waar je wilt
Het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ is op 5 juli 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. De wet wijzigt de ‘Wet flexibel werken’, en maakt het voor werkgevers moelijker om een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats af te wijzen. Op grond van de wet dient een werkgever een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats namelijk in te willigen als hij gelet op alle omstandigheden van het geval oordeelt dat zijn belangen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid daarvoor moeten wijken. In dit kader dient de gewenste arbeidsplaats dient het, binnen het grondgebied van de Europese Unie gelegen, woonadres van de werknemer te betreffen of een voor de arbeid passende arbeidsplaats van waaruit gebruikelijk ten behoeve van de werkgever werkzaamheden worden verricht. De wet ligt nog ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. Indien de Eerste Kamer akkoord gaat zal de wet in 2023 worden ingevoerd.

Uiteraard houden wij u graag op de hoogte van deze en andere relevante ontwikkelingen. Als u vragen heeft of meer wil weten over een bepaald onderwerp, kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Key contacts

Epke Spijkerman

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 23 711 16

Suzan van de Kam

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4297

Christel Prevoo

Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 237 1115

Volg ons!
Aanmelden nieuwsbrief  LinkedIn

Gerelateerd nieuws