Internationaal

Internationale praktijkgroepen

20-05-2022

Coronacrisis nadert einde, maar nieuwe knelpunten dienen zich aan

In de meeste landen zijn de coronamaatregelen inmiddels stopgezet of worden afgebouwd. Verder herstel van de economie wordt voorspeld. Dat zijn gunstige berichten, maar bedacht moet worden dat dit economisch inhaaleffect tot gevolg heeft dat de vraag op dit moment groter is dan het aanbod. Dat betekent schaarste. Prijzen gaan dan omhoog, zoals nu het geval is met de grondstoffenprijzen, en meer in het bijzonder de energieprijzen. Daarbij komt ook nog eens dat bestaande bevoorradingsketens verstoord zijn. Bovendien betekent het einde van de generieke steun in Nederland per 1 oktober jl. dat bedrijven weer op eigen benen moeten gaan staan.

Het komt erop neer dat het ook na de coronacrisis onduidelijk is hoe de economie zich gaat ontwikkelen en wat dat betekent voor uw bedrijf. Laat u niet verrassen, maar kom nu in actie. Alleen op deze wijze komt u erachter of er uitdagingen voor uw onderneming zijn en zo ja op welke wijze deze uitdagingen het beste het hoofd kunnen worden geboden. Tijdige actie betekent dat het aantal oplossingsrichtingen wordt vergroot. BUREN kan u daarbij helpen.

Wat kan BUREN voor u betekenen?
Onze adviseurs kunnen op korte termijn de juridische en financiële positie van uw onderneming in kaart brengen. Dat kan via een quick scan, maar ook een uitgebreidere analyse behoort tot de mogelijkheden. Op basis van deze analyse kunnen wij u adviseren over de te nemen stappen. Er zijn verschillende vervolgstappen denkbaar. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een reorganisatie, het aantrekken van nieuwe financiering, het oprekken van de bestaande financiering of het maken van betalingsafspraken met uw crediteuren, het verkrijgen van meer zekerheid van leveranciers en het heronderhandelen van toezeggingen aan afnemers.

De onderneming kan gebaat zijn bij een herstructurering/herfinanciering, al dan niet op basis van een dwangakkoord (al dan niet met behulp van de WHOA, de recent ingevoerde wettelijke regeling). Meer informatie over de WHOA kunt u hier lezen.

Naast sanering kan het verkrijgen van kapitaal een mogelijkheid zijn, zeker als er ook meer structurele problemen zijn. Het binnenhalen van een nieuwe partner kan naast financiering ook een boost geven aan het businessmodel, de toegang tot de markt en innovatie. Dit is het terrein van de distressed transacties. Deze kunnen zowel binnen als buiten insolventie plaatsvinden. Om begrijpelijke redenen (meer controle, verminderde reputatieschade) geven partijen hierbij vaak sterk de voorkeur aan de route buiten faillissement. De wet kent hier echter de nodige obstakels. BUREN kan de ondernemer adviseren over een distressed transactie en de onderneming en haar leidinggevenden hierin begeleiden.

Helaas kan de onderneming in sommige gevallen niet meer gered worden. Dan is het verstandig om een insolventie (prepack (indien mogelijk), surseance van betaling of faillissement) gecontroleerd voor te bereiden. In al deze trajecten kunnen onze adviseurs van de afdeling herstructurering & insolventie alle mogelijkheden, knelpunten en (aansprakelijkheids)risico’s voor de onderneming en haar bestuurders en andere leidinggevenden in kaart brengen en samen op zoek gaan naar de beste oplossing. Als uw onderneming in zwaar weer verkeert en u gaat door met ondernemen, kan het zijn dat het bestuur persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Ook het gecontroleerd staken van uw onderneming, eventueel gevolgd door een ontbinding en vereffening van de rechtspersoon, kan een oplossing zijn.

Advies en begeleiding van BUREN kan u helpen bij oplossingen voor eventuele liquiditeitsproblemen of discontinuïteit. Neemt u gerust contact met ons op.

Key contacts

Martijn Vermeeren

Managing Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Stefan van Wijk

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Ruud Brunninkhuis

Senior Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Hannah de Waard

Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Follow us! 
Subscribe newsletter LinkedIn

Gerelateerd nieuws