buren-logoburen-chinalegalangle-rightangle-left

Internationaal

Internationale praktijkgroepen

21-12-2018

Faillissement Stims Media B.V.

De Rechtbank Den Haag heeft op dinsdag 18 december 2018 het faillissement uitgesproken van Stims Media B.V. ook wel handelend onder de naam Stims Media Music Publishing. Laurens Prickartz, advocaat bij Buren is als curator aangesteld.

Laurens Prickartz bekijkt op dit moment de mogelijkheden van een doorstart van Stims Media of van een losse verkoop van de activa. De opnamestudio in Den Haag is momenteel gesloten.

Stims Media
Stims Media is in 2012 opgericht en is specialist in het ontwikkelen en produceren van videocontent. Stims Media staat ook goed bekend als producent van televisieprogramma’s voor onder meer diverse commerciële zenders. Stims Media heeft ca. 25 werknemers in dienst.          

Doorstart en voortzetten bedrijf
De curator onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor een doorstart. Daarnaast worden de mogelijkheden voor een (losse) verkoop van de activa, waaronder de inrichting van een opnamestudio met kantoor, bekeken. Daartoe gaat de curator in gesprek met belanghebbende partijen. Geïnteresseerde partijen kunnen contact opnemen met de curator: via e-mail: [email protected] of telefonisch: 070 318 42 00.

Gevolgen voor werknemers
Zoals gebruikelijk bij een faillissement zal de curator de arbeidsovereenkomsten met alle werknemers opzeggen. Gedurende de opzegtermijn van maximaal 6 weken blijven de werknemers in dienst voor Stims Media. Zij krijgen in beginsel hun salaris en vakantiegeld over deze resterende periode betaald via de UWV loongarantieregeling. De curator heeft het UWV reeds ingelicht.

Gevolgen voor schuldeisers
Schuldeisers van Stims Media kunnen hun vordering(en) bij de curator indienen via [email protected]. Verder worden de posities van bruikleengevers, zekerheidsgerechtigden en andere crediteuren met mogelijke voorrechten onderzocht.

Afkoelingsperiode
De Rechtbank Den Haag heeft op 19 december 2018 een afkoelingsperiode van twee maanden afgekondigd. Gedurende deze periode kunnen leveranciers eventuele rechten op de inboedel van Stims Media niet uitoefenen. De curator zal zich eerst een beeld moeten vormen van de omvang van de boedel en de rechten die verschillende crediteuren daarop hebben.

Gerelateerd nieuws