buren-chinalegalangle-rightangle-left

Internationaal

Internationale praktijkgroepen

03-06-2021

Werkgevers en werknemers presenteren sociaal akkoord

Werkgevers en werknemers hebben gisteren een in de SER tot stand gekomen ‘Advies Arbeidsmarkt’ gepresenteerd. De kern van het akkoord is dat de vaste baan weer de norm moet worden en alle vormen van flexwerk aan banden worden gelegd.
 
De hoofdlijnen van het akkoord zijn als volgt:

  • Tijdelijke contracten: Er mogen 3 tijdelijke contracten worden aangegaan gedurende maximaal 3 jaar. Permanente tijdelijkheid van werk bij dezelfde werkgever is niet meer mogelijk doordat de onderbrekingstermijn wettelijk komt te vervallen (behalve voor scholieren en studenten (6 maanden) en voor seizoensarbeid (3 maanden)).
  • Oproepcontracten: Oproep- (inclusief nuluren-)contracten worden afgeschaft en vervangen door basiscontracten met ten minste een kwartaalurennorm waardoor het loon van een werknemer voorspelbaar is.
  • Uitzendarbeid: Verplichte certificering van uitzendbureaus en andere partijen die bemiddelen in arbeid om op de Nederlandse markt te kunnen opereren, verkorting van de maximale duur van fase A van 78 tot 52 weken, aansluitend op fase A een aangepaste fase B van maximaal 6 tijdelijke contracten gedurende 2 jaar, schrapping van de wettelijke onderbrekingstermijn en tenminste gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden voor uitzendwerknemers.
  • Wendbaarheid: De onderneming mag eenzijdig de arbeidsduur (tijdelijk) voor alle werknemers met maximaal 20 procent verlagen bij bedrijfseconomische omstandigheden die anders tot ontslag zouden hebben geleid. De werkgever kan hiertoe eenzijdig besluiten, indien het loon volledig wordt doorbetaald. In overleg tussen decentrale partijen kan hiervan worden afgeweken. Voor 75% van de loonkosten over de verlaagde arbeidsduur is de werkgever verzekerd door een compensatieregeling van Rijkswege, die onmiddellijk ingaat bij aanvraag en achteraf wordt getoetst op juist gebruik (cf. de systematiek van de NOW). De regeling gaat niet ten koste van opgebouwde WW-rechten. In overleg met de werknemers kunnen afspraken worden gemaakt over scholing en ontwikkeling tijdens de verkorting van de arbeidsduur.
  • Van ontslag naar van -werk-naar-werk: Werkgever en werknemer kunnen met wederzijds goedvinden bij dreigend ontslag kiezen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst met inbegrip van een van-werk-naar-werk-route. De transitievergoeding kan dan achterwege blijven.
  • Fiscaliteit: De zelfstandigenaftrek wordt in de SER-voorstellen afgebouwd in samenhang met de overige maatregelen die de bescherming van zelfstandigen verbeteren en met een effectieve oplossing voor het kwalificatievraagstuk.
  • Arbeidsongeschiktheid: Zelfstandigen worden verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid om oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor individuen te voorkomen.
  • De basis van de arbeidsmarkt: Een rechtsvermoeden van werknemerschap bij een tarief onder het maximumdagloon (EUR 30 à 35 per uur). Indien de werkende meent dat hij/zij werknemer is, is het aan de opdrachtgever voor de rechter te bewijzen dat dit niet het geval is.

Wat betekent dit voor de praktijk?
Op dit moment nog niet veel. Eerste stap is dat de achterban van de vakbeweging en werkgever nog moet instemmen. Daarna zullen de sociale partners proberen het akkoord in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet  opgenomen te krijgen. Vervolgens zal nog een reeks aan wetswijzingen nodig zijn voordat het akkoord van toepassing wordt. Wij zullen u vanzelfsprekend van deze ontwikkelingen op de hoogte houden.

Indien u vragen heeft of meer wil weten of een bepaald onderwerp, kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Key contacts

Suzan van de Kam

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4297

Christel Prevoo

Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 237 1115

Follow us!
Subscribe newsletter  LinkedIn

Gerelateerd nieuws