Internationaal

Internationale praktijkgroepen

30-11-2023

Carly Baas winnaar van de BUREN Scriptieprijs voor Insolventierecht 2023

Dit jaar loofde BUREN in samenwerking met Celsus Juridische Uitgeverij voor de zesde keer de BUREN Scriptieprijs voor Insolventierecht uit voor de beste scriptie op het gebied van het insolventierecht. De uitreiking van de prijs vond dit jaar weer plaats op ons kantoor in Den Haag op 29 november jl. De winnaar van de BUREN Scriptieprijs voor Insolventierecht 2023 is Carly Baas met de scriptie, ‘De wenselijkheid van gifting in het licht van de absolute priority rule’, geschreven aan de Erasmus Universiteit.

Genomineerden
Voor de scriptieprijs waren in totaal vier scripties genomineerd. Naast de scriptie van Carly Baas waren dat de volgende:

  • de scriptie ‘De enquêtebevoegdheid van de curator. De vreemde eend in de bijt?’, geschreven aan de Radboud Universiteit, van Danique Laeyendecker;
  • de scriptie ‘Enhancing Unsecured Creditors Protection in Indonesia: Analyses on The Best-Interest-of-Creditors Test and The Fairness Test’, geschreven aan de Universiteit Leiden, van Chrisandya Sinurat;
  • de scriptie ‘Het scharnierpunt tussen liquidatie en voortzetting van onderneming: gezichtspunten ontwaard’, geschreven aan Erasmus Universiteit, van Serge van der Slot.

Het juryrapport
De titel van de scriptie van Carly, ‘De wenselijkheid van gifting in het licht van de absolute priority rule’ behoeft op feestjes enige uitleg, maar voor de insolventierechtjurist die is ingewijd in de WHOA is direct duidelijk dat in de scriptie een belangrijke vraag over de WHOA wordt behandeld. De absolute priority rule is met de WHOA geïntroduceerd in het Nederlandse recht. Omdat het om een nieuwe regel gaat, is het niet direct helder hoe de regel toegepast moet worden. Omdat de regel afkomstig is uit de Verenigde Staten is het daarom goed bij de uitleg van de regel het recht van de Verenigde Staten te betrekken. Toch is het recht uit de VS niet het einde van alle tegenspraak, omdat de Nederlandse regel er anders uitziet dan de Amerikaanse. Kortom: ingewikkelde materie.

Carly verstaat de kunst om deze ingewikkelde materie op een gestructureerde en toegankelijke manier te presenteren. Het onderzoek is behoorlijk uitputtend en er wordt een genuanceerde conclusie getrokken. Kort gezegd is gifting geen probleem als alle klassen hebben ingestemd met het akkoord, maar het is problematischer als een of meer klassen het akkoord hebben afgewezen. De aanbeveling is helder en goed afgestemd op het probleem. De jury doet niet aan gifting. Carly krijgt de prijs niet cadeau, maar heeft de prijs echt verdiend. Carly, van harte gefeliciteerd met het winnen van de scriptieprijs!

Eervolle vermelding
Daarnaast is er een eervolle vermelding voor de scriptie van Chrisandya Sinurat, afgestudeerd aan de Universiteit van Leiden. De scriptie geeft een duidelijk overzicht van de bescherming van schuldeisers in het crediteurenakkoord in het Indonesische insolventierecht. De scriptie maakt ook duidelijk wat de 'best interest of creditors'-toets en de billijkheidstoets kunnen toevoegen aan het Indonesische recht. De jury prijst het internationale en rechtsvergelijkende karakter van dit onderzoek over een relevant en actueel onderwerp.

De jury
De jury bestond uit prof. mr. H. Koster, wetenschappelijk directeur en hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit van Leiden, mr. dr. H.J. de Kloe, universitair docent Insolventierecht aan de Universiteit van Rotterdam en mr. M.J.H. Vermeeren, advocaat en partner herstructurering en insolventie bij BUREN.

Scripties
Klik hier voor de scriptie van Carly Baas
Klik hier voor de scriptie van Danique Laeyendecker
Klik hier voor de scriptie van Chrisandya Sinurat
Klik hier voor de scriptie van Serge van der Slot

 

Key contacts

Martijn Vermeeren

Managing Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Ruud Brunninkhuis

Senior Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Carlijn Streelder

Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4868

Volg ons! 
Aanmelden nieuwsbrief LinkedIn