Internationaal

Internationale praktijkgroepen

14-02-2024

Faillissement Percuros B.V.

Den Haag, 14 februari 2024 – Het Gerechtshof Den Haag heeft op dinsdag 13 februari 2024 het faillissement uitgesproken van Percuros B.V. Ashley Snel, advocaat bij BUREN, is in dit faillissement als curator aangesteld.

Percuros B.V. 
Percuros B.V. was een bedrijf dat researchsubsidies aanvroeg en beheerde voor o.a. Nederlandse ziekenhuizen.

Volgens de omschrijving in de Kamer van Koophandel hield Percuros B.V. zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe medicijnen met gebruikmaking van wetenschappelijke kennis, zoals medicinale scheikunde, ontwikkelingsmethoden voor farmaceutische medicijnen, moleculaire en cel-gebaseerde onderzoeksmethoden, moleculaire computerbiologie, modelsystemen en gecombineerd onderzoek. Percuros deed aan speur- en experimenteel ontwikkelingswerk in diverse laboratoria en verkocht producten aan zowel bedrijven als particulieren.

Percuros B.V. is recent in diverse media genoemd en besproken en wordt er onder meer van verdacht te hebben gefraudeerd met EU-subsidies in relatie tot LUMC. Alvorens door de curator hier nadere uitlatingen over te kunnen doen, zal de curator hier – mede in het kader van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek – nader onderzoek naar doen.

Gevolgen voor schuldeisers
Schuldeisers van Percuros B.V. kunnen hun vorderingen(en) bij de curator indienen. Dat kan via https://www.burenlegal.com/nl/faillissementen onder “Percuros B.V.” en dan onder “Vordering indienen”. Verder worden de posities van mogelijke zekerheidsgerechtigden, leveranciers met een goederenrechtelijke aanspraak en andere crediteuren met mogelijke voorrechten onderzocht.

Tips en onregelmatigheden melden
Via de pagina van het faillissement van Percuros kunt u ook tips en onregelmatigheden met betrekking tot het faillissement melden.

Faillissement volgen
Deze website bevat een aparte pagina met betrekking tot het faillissement van Percuros. Deze faillissementspagina kan gevonden worden via https://www.burenlegal.com/nl/faillissementen onder “Percuros B.V.” Via deze faillissementspagina kan het verloop van het faillissement worden gevolgd, kunnen vorderingen worden ingediend en kunnen tips en onregelmatigheden met betrekking tot het faillissement worden gemeld. Ook treft u daar antwoorden aan op veelgestelde vragen (FAQ).

Mocht u geïnteresseerd zijn in het verloop van dit faillissement, dan kunt u op de faillissementspagina via de knop “Volg dit faillissement” het verdere verloop van dit faillissement volgen. U krijgt dan de relevante faillissementsverslagen en andere publicaties, zodra beschikbaar, automatisch toegezonden op het door u aangegeven e-mailadres.

Key contacts

Ashley Snel

Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Key contacts

Ashley Snel

Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Volg ons!
Aanmelden nieuwsbrief  LinkedIn

Gerelateerd nieuws