Internationaal

Internationale praktijkgroepen

15-03-2022

Kabinet schrapt het thuiswerkadvies

Precies twee jaar na de aankondiging van de eerste lockdown in Nederland heeft minister Kuipers van Volksgezondheid vandaag bekendgemaakt dat vrijwel alle verplichte coronaregels komen te vervallen. Ook het advies om deels thuis te werken vervalt per direct. Wat betekent dit voor werkgevers?
 
Recht op thuiswerken?
Hoewel het thuiswerkadvies dus komt te vervallen, geven veel werkgevers aan dat zij verwachten dat in elk geval deels nog thuisgewerkt zal worden. Reden genoeg dus om het juridisch kader omtrent het thuiswerken nader te verkennen. Het is van belang om voorop te stellen dat er geen wettelijk recht op thuiswerken bestaat. Op basis van de huidige wetgeving in dit kader, de Wet Flexibel Werken, kunnen werknemers een (schriftelijk) verzoek indienen om thuis te mogen werken. De Wet Flexibel Werken verplicht werkgevers slechts om een dergelijk verzoek van de werknemer te overwegen en overleg met hem of haar te plegen indien hij het verzoek afwijst. Er is echter een nieuw wetsvoorstel aanhangig (“Wet werken waar je wilt”), dat de werknemer in beginsel het recht op thuiswerken geeft. Als dit wetsvoorstel in de huidige vorm wordt aangenomen, zou de werkgever verplicht worden om een verzoek tot thuiswerken in te willigen, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten. Het wetsvoorstel is op dit moment nog in behandeling bij de Tweede Kamer. De vraag is echter of deze nieuwe wet er gaat komen. Zo heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk geadviseerd de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel niet voort te zetten.
 
Thuiswerken stroomlijnen met een thuiswerkregeling

Werkgevers die hun werknemers in de gelegenheid willen stellen om (deels) thuis te blijven werken, kunnen veel hebben aan een duidelijke thuiswerkregeling. Hierin kan onder meer worden vastgelegd hoeveel dagen de werknemer thuis mag werken en tussen welke tijden de werknemer bereikbaar moet zijn. Een goede thuiswerkregeling kan ook worden gebruikt om duidelijk vast te leggen dat thuiswerken geen verworven recht is en dat de werkgever het thuiswerken indien gewenst of noodzakelijk kan beperken of kan beëindigen. Ook onderwerpen als privacy en monitoring kunnen in een thuiswerkregeling worden geregeld. In een eerder alert gaven wij al een aantal praktische tips voor het vormgeven van de thuiswerkregeling.
 
Ondernemingsraad: mogelijk verplicht betrokken
Voor werkgevers die een ondernemingsraad (OR) hebben is van belang dat zij de OR mogelijk bij het invoeren van een thuiswerkregeling moeten betrekken, nu zo’n regeling raakt aan het sociaal beleid binnen de onderneming. Zowel het instemmingsrecht als het adviesrecht van de OR kan in dit kader relevant zijn. Meer informatie hierover treft u hier.
 
Zorgplicht bij thuiswerken
De wettelijke zorgplicht die op werkgevers rust om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving geldt ook bij thuiswerken. Wel zijn de Arboregels bij thuiswerken iets soepeler. Werkgevers dienen er desondanks op toe te zien dat de thuiswerkplek ergonomisch is ingericht en als dit niet het geval is zorg te dragen voor de nodige middelen, zoals een geschikte bureaustoel. Vooral indien werkgevers van plan zijn om thuiswerken structureel mogelijk te maken, zullen hun verplichtingen in dit kader zwaarder gaan wegen. In dit alert gingen wij meer in detail in op de Arbo-technische aspecten van thuiswerken.
  
Indien wij behulpzaam kunnen zijn of indien u naar aanleiding van het bovenstaande vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Suzan van de Kam, Michelle Engberts of één van onze andere arbeidsrechtspecialisten.

Key contacts

Suzan van de Kam

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4297

Follow us! 
Subscribe newsletter LinkedIn

Gerelateerd nieuws