buren-chinalegalangle-rightangle-left

Internationaal

Internationale praktijkgroepen

06-04-2022

Update - Staatsecretaris van Financiën bevestigt aanpassing van belasting-heffing van werknemersopties

De Staatsecretaris van Financiën, Marnix Van Rij, heeft op 4 april 2022 bevestigd dat op korte termijn het wetgevingsproces wordt voortgezet om de huidige belastingregels van aandelenopties verstrekt aan werknemers te wijzigen.

Het doel van het wetsvoorstel is het verbeteren van het Nederlandse vestigingsklimaat in het algemeen, en meer specifiek voor start-ups en scale-ups. De wetswijziging past regels aan in de Wet op de loonbelasting 1964 en Wet inkomstenbelasting 2001 die betrekking hebben op aandelenopties verstrekt aan werknemers. In het kort voorziet het wetsvoorstel in een aanpassing van het moment van belastingheffing van deze opties. Momenteel wordt belasting geheven op het moment van uitoefening van de optie. Als het wetsvoorstel ongewijzigd aangenomen zou worden, kan de werknemer ervoor kiezen om belastingheffing te laten plaatsvinden op het moment waarop de aandelen die verkregen zijn bij de uitoefening van de optie geacht worden om verhandelbaar te zijn.

Deze aanpassing van het heffingsmoment heeft als doel om liquiditeits- en cashflow nadelen van de huidige heffingsregels te beperken. Op grond van de huidige heffingsregels vindt namelijk belastingheffing plaats op het moment van uitoefening van de aandelenopties, ongeacht er contractuele of feitelijke beperkingen zijn om de verkregen aandelen te verkopen.

De werkgever blijft verplicht om loonbelasting (en in sommige gevallen sociale verzekeringspremies) af te dragen op het moment van uitoefening, de vervreemding of het moment waarop de optie geacht wordt om verhandelbaar te zijn.

De nieuwe regels zijn van toepassing op optieregelingen dien worden aangeboden door private en beursgenoteerde ondernemingen. Voor beursgenoteerde ondernemingen gelden bepaalde aanvullende vereisten.

Het wetsvoorstel was oorspronkelijk onderdeel van het belastingplan 2022 (zie onze tax alerts van 22 september en 28 oktober2021). De behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer was uitgesteld vanwege zorgen over mogelijk misbruik van de nieuwe regels en uitvoeringslasten. Na een afweging van de voor- en nadelen van het wetsvoorstel en mogelijke aanpassingen, is besloten dat het oorspronkelijke wetsvoorstel niet inhoudelijk aangepast zal worden. De inwerkingtredingsdatum zal wel aangepast worden naar 1 januari 2023.

Tijdens de parlementaire behandeling is aanpassing van de wetsvoorstellen uiteraard nog mogelijk. Heeft u vragen over het wetsvoorstel en wilt u meer weten over de gevolgen voor verstrekte werknemersopties? Neemt u dan gerust contact op met een van de contactpersonen.

Key contacts

IJsbrand Uljée

Senior Associate | Belastingadviseur
Stuur mij een e-mail
+ 31 (0)20 333 8390

Key contacts

IJsbrand Uljée

Senior Associate | Belastingadviseur
Stuur mij een e-mail
+ 31 (0)20 333 8390

Follow us! 
Subscribe newsletter LinkedIn

Gerelateerd nieuws