Internationaal

Internationale praktijkgroepen

16-03-2020

BUREN | Genomen COVID-19 maatregelen

In verband met de ontwikkelingen omtrent het COVID-19 / Coronavirus heeft BUREN passende maatregelen genomen om de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen, terwijl de risico's op verdere verspreiding van het Coronavirus en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van onze medewerkers en hun families wordt geminimaliseerd.

BUREN heeft een thuiswerkplan geactiveerd dat ons in staat stelt om zonder significante onderbrekingen onze dienstverlening voort te zetten. Tot nader order zullen wij ook geen cliënten ontvangen op onze kantoren in Den Haag en Amsterdam. Dit geldt ook voor onze internationale kantoren in Beijing, Shanghai en Luxemburg. Als alternatief hanteren wij conference calls of video conferencing. Verder hebben wij ons reisbeleid verscherpt en zijn wij terughoudend in het bijwonen van externe besprekingen.

Wij monitoren voortdurend de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de communicatie daarover van de Overheid, het RIVM en de WHO, om er voor te zorgen dat ook wij de benodigde maatregelen hebben getroffen om de verdere verspreiding van het Coronavirus te beperken, maar wel onze dienstverlening kunnen continueren in deze uitdagende tijden.

Mocht u behoefte hebben aan advies over de impact van het Coronavirus op uw bedrijf, neemt u dan contact op met uw vaste contact bij BUREN of Robin van Keeken via +31 64 6158 566.

Voor meer achtergrondinformatie over de impact van het Coronavirus op uw organisatie, verwijzen wij naar onze laatste alerts:
Maatregelen van het kabinet tegen de economische impact van het coronavirus; update voor werkgevers
Het coronavirus in Nederland. Wat wordt van u als werkgever verwacht?

Key contacts

Robin van Keeken

Business Development
Stuur mij een e-mail
+31 (0)6 4615 8566

Volg ons!
Subscribe newsletter LinkedIn

Gerelateerd nieuws