buren-chinalegalangle-rightangle-left

Internationaal

Internationale praktijkgroepen

07-06-2022

Thuiswonende kinderen en schenkbelasting

In de Successiewet worden schenkingen aan partners samengevoegd en als één schenking gezien. Over deze gezamenlijke verkrijging is dan eenmalig de vrijstelling van toepassing en wordt schenkbelasting betaald op basis van het laagste tarief.

Zeker nu veel jongeren langer bij hun ouders wonen is deze samenvoegregel niet altijd gewenst. Wanneer twee bloedverwanten meerderjarig zijn en tenminste 5 jaar op hetzelfde woonadres zijn ingeschreven worden zij voor de schenkbelasting gezien als elkaars partner.

Ouders willen aan hun drie kinderen van 24 jaar, 26 jaar en 28 jaar een bedrag schenken. De jongste twee kinderen (van 24 jaar en 26 jaar) wonen nog thuis. Door de samentelregel kan voor de kinderen van 24 jaar en 26 jaar maar eenmalig gebruik kunnen worden gemaakt van de vrijstelling voor de schenkbelasting. De kinderen worden fiscaal gezien als partners. Het oudste kind dat niet thuis woont krijgt gewoon zijn vrijstelling. Dit is natuurlijk niet de bedoeling.

De staatsecretaris van Financiën heeft in een beleidsbesluit van 13 april 2022 goedgekeurd dat de samentelregeling niet van toepassing is als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  1. Het partnerschap tussen de verkrijgers (de jongste twee kinderen in dit voorbeeld) komt uitsluitend omdat zij 5 jaar onafgebroken op hetzelfde woonadres zijn ingeschreven (samenwonen). Zij hebben dus geen samenlevingsovereenkomst.
  2. De schenker heeft met beide verkrijgers van de schenking dezelfde familiaire relatie (beide zijn kinderen, kleinkinderen, neven, nichten etc)
  3. De verkrijgers van de schenking zijn bloedverwanten van elkaar (broers, zussen, neven, nichten etc).

In ons voorbeeld willen ouders aan hun drie kinderen schenken. De kinderen van 24 jaar en 26 jaar wonen nog thuis. Deze situatie voldoet aan alle drie de voorwaarden. De beide kinderen wonen al meer dan 5 jaar op hetzelfde adres, zijn beide kinderen van de ouders en de kinderen zijn broers/zussen van elkaar. De schenking aan deze beide kinderen wordt fiscaal niet gezien als één schenking en deze beide kinderen hebben (net als het oudste kind) recht op de vrijstelling.

De samentelregeling geldt ook bij het verkrijgen van een erfenis door partners. Het hiervoor genoemde beleidsbesluit is ook van toepassing bij het verkrijgen van erfenissen.

De goedkeuring heeft terugwerkende kracht tot en met 23 april 2017. Voor belastingaanslagen die inmiddels onherroepelijk vaststaan, vindt goedkeuring plaats na een gedaan verzoek om ambtshalve vermindering. Dit verzoek moet binnen 5 jaar na de verkrijging worden ingediend bij de voor de erf- en schenkbelasting bevoegde inspecteur.

Heeft u vragen over schenken of de fiscale kant hiervan? Neemt u dan contact met op met Larissa Schonewille (kandidaat-notaris familierecht) of Edwin van den Broek (belastingadviseur).

Key contacts

Larissa Schonewille

Senior Associate | Kandidaat-notaris
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Edwin van den Broek

Senior Associate | Belastingadviseur
Stuur mij een e-mail
+ 31 (0)70 314 4832

Key contacts

Larissa Schonewille

Senior Associate | Kandidaat-notaris
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Edwin van den Broek

Senior Associate | Belastingadviseur
Stuur mij een e-mail
+ 31 (0)70 314 4832

Volg ons! 
Aanmelden nieuwsbrief LinkedIn

Gerelateerd nieuws