buren-chinalegalangle-rightangle-left

Internationaal

Internationale praktijkgroepen

24-04-2020

UPDATE | Noodwet die het mogelijk maakt vergaderingen van organen van rechtspersonen tijdelijk virtueel te houden in werking getreden op 24 april 

Eerder bespraken wij met u de inhoud van het zogenoemde COVID-19 wetsvoorstel, een noodwet die het mogelijk maakt fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures van rechtspersonen tijdelijk elektronisch te laten plaatsvinden. Nadat het wetsvoorstel op 16 april 2020 in de Tweede Kamer en op 21 april 2020 in de Eerste Kamer is aangenomen, is de noodwet op 24 april 2020 gepubliceerd in het Staatsblad en daarmee in werking getreden. 

Kort samengevat kan het bestuur van een rechtspersoon nu bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via elektronische middelen (audio of video) is te volgen. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen. Voor een uitgebreidere bespreking van het wetsvoorstel verwijzen wij u graag naar voornoemde bijdrage. 

Volledigheidshalve merken wij op dat voorafgaand aan de behandeling van wetsvoorstel door de Tweede Kamer een aanvulling voor stichtingen heeft plaatsgevonden door middel van een nota van wijziging. Hoewel een stichting geen leden heeft en hierdoor ook geen algemene ledenvergadering kent, is het wel mogelijk dat de stichting een apart orgaan heeft dat de jaarrekening vaststelt. Op basis van de nota van wijziging kunnen nu ook vergaderingen van organen van stichtingen die bevoegd zijn de jaarrekening vast te stellen elektronisch worden gehouden. 

Zoals hiervoor aangegeven is de noodwet in werking getreden op 24 april 2020. De wet vervalt in beginsel op 1 september 2020, maar kan telkens met twee maanden verlengd worden. Voor enkele onderdelen geldt terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020. 

Graag adviseren wij u over de mogelijkheden die de noodwet biedt voor rechtspersonen. Indien u vragen heeft of meer informatie wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met Pieter van den Berg, Peter van Dijk, Suzan van de Kam of één van onze andere ondernemingsrechtspecialisten.

Key contacts

Pieter van den Berg

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4822

Peter van Dijk

Partner | Advocaat en fiscalist
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4834

Suzan van de Kam

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4297

Volg ons!
Subscribe newsletter  LinkedIn

Gerelateerd nieuws