buren-chinalegalangle-rightangle-left

Internationaal

Internationale praktijkgroepen

04-08-2021

Verlenging Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid

De Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (de ‘’Wet’’) is onlangs opnieuw met twee maanden verlengd. De vervaldatum is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 oktober 2021. De verwachting is dat de Wet daarna weer met twee maanden wordt verlengd. De Wet biedt een aantal mogelijkheden aan rechtspersonen om tijdelijk van de wettelijke bepalingen uit Boek 2 BW af te wijken, waaronder:

  • het bestuur van een rechtspersoon kan bepalen dat een algemene vergadering uitsluitend toegankelijk is langs elektronische weg (o.a. Zoom of Teams); 
  • het bestuur kan de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen, in geval van een coöperatie met maximaal vier maanden en in het geval van een N.V. of B.V. met maximaal vijf maanden; en
  • het bestuur van een N.V. kan de termijn voor het houden haar jaarlijkse, algemene vergadering (de “jaarvergadering”) verlengen met maximaal vier maanden.

Voor een verdere bespreking van de Wet verwijzen wij u graag naar onze eerdere bijdrage.

Onze COVID-19 Desk is u graag van dienst bij vragen over de Wet of alle andere COVID-19 gerelateerde zaken.

Key contacts

Paul Deloo

Partner | Notaris
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 333 8393

Jan Greijdanus

Counsel | Kandidaat-notaris
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 333 8390 / +352 (0)2644 09 19

Angelique Gillis

Associate | Kandidaat-notaris
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 237 1102

Follow us!
Subscribe newsletter  LinkedIn

Gerelateerd nieuws